Predlog za unapređenje materijalnog položaja sudija

Nakon usvajanja izmene Ustava Republike Srbije očekuje nas usklađivanje seta pravosudnih zakona sa novim odredbama Ustava koje se odnose na pravosuđe. Predstojeće izmena zakona su dobra prilika da se izmene zakoni i u pogledu drugih važnih pitanja. Od načina na koji se budu formulisala zakonska rešenja zavisi će i da li će se ostvariti i svrha Ustavne reforme u oblasti pravosuđa.
U predstojećem periodu upoznaćemo javnost sa predlozima Foruma sudija Srbije koji se tiču položaja sudija: Obom prilikom želeli bi smo da upoznamo javnost sa predlozima koji se tiču materijalnog položaja sudija.


Silovanje bez prinude?

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog kolege Dušana Dakića, sudije Osnovnog suda u Novom Sadu i člana Foruma sudija Srbije.


Vebinar na temu "Suđenjе na daljinu - pravni okvir i praksa"

Forum sudija Srbije uspešno je realizovao projekat „Online suđenje – prednosti suđenja na daljinu“, uz podršku Fonda za regionalno partnerstvo Kraljevine Holandije (NFRP-MATRA).


Poziv na seminar "Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova", dana 26.11.2021. godine

U saradnji sa advokatom Nenadom Cvjetićaninom, licenciranim medijatorom, koji ima veliko iskustvo u zastupanju trgovačkih društava, organizujemo jednodnevni seminar uživo i „online“ na kome ćete saznati sve najvažnije informacije o vansudskom rešavanju sporova, sa posebnim akcentom stavljenim na rešavanje potrošačkih sporova, kao i o zakonskim rešenjima propisanim novim Zakonom o zaštiti potrošača koji po prvi put uvodi obaveznu medijaciju u potrošačke sporove.


Otvorena vrata pravosuđa na temu "Šta da radim kada sam nezadovoljan sudijom?"

U okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa dana 04. novembra 2021. godine u organizaciji YUCOM – a i Foruma sudija Srbije održana su tematska „Otvorena vrata“ na temu "Šta da radim kada sam nezadovoljan sudijom?“


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI