Poziv na obuku medijatora u organizaciji Forum sudija Srbije i Medijacija Centar Sombor

Forum sudija Srbije i Medijacija Centar Sombor vas pozivaju na obuku iz oblasti medijacije. Obuka ima za cilj da unapredi i osveži osnovna znanja medijatora koji su prošli osnovnu obuku.


Otvorena vrata pravosuđa na temu „Pravo na besplatnu pravnu pomoć“

U okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa dana 10. novembra 2022. godine održan je onlajn panel na temu „Pravo na besplatnu pravnu pomoć“. Milica Jovanović, polaznica Pravosudne Akademije i član Foruma sudija Srbije bila je moderator ovog onlajn sastanka.


Okrugli sto pod nazivom "Novi pravosudni zakoni u interesu svih građana - izazovi i rešenja" održan u Beogradu

Okrugli sto, pod nazivom "Novi pravosudni zakoni u interesu svih građana - izazovi i rešenja" održan je u hotelu "Metropol Palace", dana 8. novembra 2022. godine od strane Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) u saradnji sa Pravosudnom akademijom i Udruženjem sudija prekršajnih sudova (USUDPREK).


Drugo stručno-pravosudno savetovanje pod nazivom „DANI FORUMA" održano je u Pirotu

Održano je drugo stručno-pravosudno savetovanje pod nazivom „DANI FORUMA“ uz podršku zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope “Podrška reformi pravosuđa u Srbiji”. Na otvaranju savetovanja prisutnima su se obratili Nenad Vujuć, direktor pravosudne akademije i koordinator prvog klastera pregovarčkog procesa, Danko Runić, koordinator projekta, Savet Evrope i Nebojša Đuričić, predstavnik UO Foruma sudija Srbije.


Poziv na seminar "Osnovna obuka medijatora" u Kruševcu od 13. do 18. oktobra 2022. godine

Program obuke obuhvata teme kao što su: pojam medijacije, načela medijacije, faze medijacije, veštine aktivnog slušanja, veštine identifikovanja tačaka konflikta, veština pregovaranja… i niz praktičnih vežbi.


Poziv na seminar "Greške u medicini i medicinsko veštačenje - pravni aspekti"

Teme seminara biće: osnovi i vrste odgovornosti zbog greške u medicini, "stručna greška" i "greška u obaveštavanju", tok postupka od tužbe do pravnosnažne odluke, pravilno postavljanje zadatka veštaku i primeri iz domaće sudske prakse. Radionica je namenjena svim pružaocima zdravstvene zaštite, pravnicima koji se bave medicinskim pravom i drugim zainteresovanim licima iz javnog i privatnog sektora kako bi se podrobnije upoznali sa postojećim relevantnim propisima i sudskom praksom, a i unapredili svoja znanja i veštine kroz interaktivnu obuku i diskusiju sa eminentnim stručnjacima iz oblasti medicinskog prava.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI