Foruma sudija Srbije je početkom 2016. godine ukazao na nezavidan položaj sudijskih pripravnika - volontera.

forum-sudija-head02.jpg

Mladi pravnici koji stiču iskustvo u sudu za polaganje pravosudnog ispita ne primaju nikakvu finansijsku naknadu. Reč je o dvogodišnjoj pripravničkoj praksi u okviru koje pripravnici stiču profesionalna znanja, veštine i postaju osposobljeni i za samostalan rad, odnosno zahvaljujući kojoj se povećava mogućnost budućeg izbora kvalitetnih sudijskih pomoćnika, budućih advokata i pravnih zastupnika.

Imajći u vidu činjenicu da ne postoji mogućnost zapošljavanja novih zaposlenih, pa samim tim ni pripravnika u sudovima, ukazali smo na mogućnost da se obezbedi naknada za rad pripravnika-volontera u ukviru programa stručne prakse koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje.

Javnosti i svim nadležnima smo ukazali na činjenicu da u programu stručne prakse, koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje u okviru realizacije Nacionalnog akcionog plana za 2016. godinu može učestvovati poslodavac koji pripada javnom sektoru i to isključivo u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite, dakle ne i iz oblasti pravosuđa.

Nažalost prilikom usvajanja Nacionalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2017. godinu nisu uzeti u obzir naši argumenti te i dalje ne postoji mogućnost da se poslodavci iz oblasti pravosuđa uključe u sprovođenje ovog programa, odnosno pripravnici iz pravosuđa na ovakav način ne mogu dobijati naknadu za svoj rad.

Ponovo smo se obratili Ministarstvu pravde, Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva za omladinu i sport da zajedniči pronađu način da se diplomiranim pravnicima omogući primanje nekog vida naknade u periodu u kome stiču praksu u sudu radi polaganja pravosudog ispita.

Bez odgovarajuće materijalne podrške mlade kolege pravnici su prinuđeni da prihvataju poslove diplomiranog pravnika koji im obezbeđuje primanja, nezavisno od stepena znanja koji će na tim poslovima steći, tako da ne smemo dozvoliti da sudstvo ostane bez najboljih mladih pravnika.

u Beogradu 08.05.2017. god.                                                                                                     FORUM SUDIJA SRBIJE

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI