• PROJEKAT „ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE U SUDSKOJ PRAKSI“
  • FORUM SUDIJA SRBIJE
    Saznajte više o našem udruženju
  • M E D I J A C I J A
    Saznajte šta je to medijacija
  • ZAŠTITA SUDIJA OD NE PRIMERENOG UTICAJA
    Predlog za izmenu člana 29. Zakona o sudijama

 

Forum sudija Srbije predstavlja nevladino, neprofitno strukovno udruženje, osnovano 02 avgusta 2015. godine, sa ciljem jačanja integriteta i nezavisnosti sudija, promovisanja sudijske funkcije, jačanju ugleda suda, poboljšanja materijalnnog položaja sudija, stručnog usavršavanja i saradnje.

 

 

Zaštita životne sredine u građanskom pravu

Poslednjih par godina, zagađenje vazduha u gradovima Srbije postaje tako veliko, da smo često u samom vrhu najzagađenijih društava u svetu.

Detaljnije

Predlog izmene i dopune Zakona o parničnom postupku

Predlog izmena i dopuna koje smo sačinili odnosi se na tridesetak članova Zakona o parničnom postupku za koje smatramo da trebaju da budu izmenjeni, dopunjeni ili obrisani. Predlozi se odnose ...

Detaljnije

Lišenje roditeljskog prava – prava mera intervencije države u porodični život pojedinca

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog koleginice Ljiljane Marjanović Andrić, sudije Osnovnog suda u Nišu i člana Foruma sudija Srbije

Detaljnije

O troškovima prekršajnog postupka

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog kolege Dušana Miloševića, sudije Prekršajnog suda u Kruševcu i člana Foruma sudija Srbije

Detaljnije

Troškovi parničnog postupka, zakonska regulativa i praksa

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog koleginice Ljiljane Marjanović Andrić, sudije Osnovnog suda u Nišu i člana Foruma sudija Srbije

Detaljnije

Otvorena vrata pravosuđa na temu "Kako možemo doći do informacija od javnog značaja i kada?"

U okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa dana 11. februara 2021. godine u organizaciji Partnera za demokratske promene i Foruma sudija Srbije održana su tematska „Otvorena vrata“ na temu "Kako možemo ...

Detaljnije

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI

Najnovije vesti

Najnovija dešavanja Foruma sudija Srbije