• PROJEKAT „ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE U SUDSKOJ PRAKSI“
  • FORUM SUDIJA SRBIJE
    Saznajte više o našem udruženju
  • M E D I J A C I J A
    Saznajte šta je to medijacija
  • ZAŠTITA SUDIJA OD NE PRIMERENOG UTICAJA
    Predlog za izmenu člana 29. Zakona o sudijama

 

Forum sudija Srbije predstavlja nevladino, neprofitno strukovno udruženje, osnovano 02 avgusta 2015. godine, sa ciljem jačanja integriteta i nezavisnosti sudija, promovisanja sudijske funkcije, jačanju ugleda suda, poboljšanja materijalnnog položaja sudija, stručnog usavršavanja i saradnje.

 

 

Održan okrugli sto pod nazivom "COVID-19 i funkcionisanje pravosuđa"

U organizaciji Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, Ministarstva pravde Republike Srbije, Pravosudne akademije i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, dana 09. Septembra, na Zlatiboru je održan okrugli ...

Detaljnije

Izdata monografija “Suđenje na daljinu – pravni okvir i praksa”

U okviru projekta Suđenje na daljinu na kome Forum sudija Srbije već više meseci vredno radi uz podršku ambasade Kraljevine Holadnije, izdata je monografija “Suđenje na daljinu – pravni okvir ...

Detaljnije

Održana prva dva seminara na temu "Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi"

U okviru projekta Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi koji se realizuje u okviru u okviru Alumni Grant programa u oblasti Vladavine prava (Rule of Law) finansiranog od strane Ambasade ...

Detaljnije

Održan prvi okrugli sto „suđenje na daljinu”

U četvrtak, 02.09.2021. godine u sali hotela New city u Nišu, održan je prvi od ukupno 4 okrugla stola na temu „Suđenje na daljinu” u okviru istoimenog projekta koji je ...

Detaljnije

Okrugli sto Pravosuđe na prostoru zapadnog Balkana - IZAZOVI I PERSPEKTIVE

Forum sudija Srbije održao je dana 28. avgusta na Jastrepcu prvi regionalni okrugli sto pod nazivom „Pravosuđe na prostoru zapadnog Balkana - Izazovi i perspektive“ koji je okupio relevantne paneliste ...

Detaljnije

Potpisan Sporazum o saradnji sa Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja

U sredu 25.8.2021. godine, potpisan je Sporazum o saradnji između Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Foruma sudija Srbije. Očekuju nas zajedničke aktivnosti u oblasti izdavaštva, organizacije naučnih i ...

Detaljnije

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI

Najnovije vesti

Najnovija dešavanja Foruma sudija Srbije