• PREDLOG ZA DOPUNU ETIČKOG KODEKSA SUDIJA
  Forum sudija Srbije sačinio je predlog za dopunu Etičkog kodeksa sudija, u skladu sa mišljenjem br 25. Konsultativnog veća evropskih sudija.
 • PREDLOG ZA POBOLjŠANjE MATERIJALNOG POLOŽAJA SUDIJA
 • PROJEKAT „ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE U SUDSKOJ PRAKSI“
 • FORUM SUDIJA SRBIJE
  Saznajte više o našem udruženju
 • M E D I J A C I J A
  Saznajte šta je to medijacija
 • VEBINAR: SUĐENjE NA DALjINU - PRAVNI OKVIR I PRAKSA

 

Forum sudija Srbije predstavlja nevladino, neprofitno strukovno udruženje, osnovano 02 avgusta 2015. godine, sa ciljem jačanja integriteta i nezavisnosti sudija, promovisanja sudijske funkcije, jačanju ugleda suda, poboljšanja materijalnnog položaja sudija, stručnog usavršavanja i saradnje.

 

 

VACANCY Project Management Specialist (Rule of Law) Three years fixed term Service Agreement Forum of Judges of Serbia

Detaljnije

ZAŠTITA SUDIJA I SUDA OD NEPRIMERENOG UTICAJA

Visoki savet sudstva usvojio 7. Decembra 2023. godine Pravilnik o zaštiti sudije i suda od neprimerenog uticaja, koji propisuje procedure i postupak zaštitie sudija.

Detaljnije

Primedbe i sugestije na nacrt pravilnika koji uređuje vrednovanje rada sudija

Detaljnije

Forum sudija Srbije sačinio je predlog za dopunu Etičkog kodeksa sudija

Forum sudija Srbije, sačinio je predlog za dopunu Etičkog kodeksa sudija, u skladu sa mišljenjem br 25. Konsultativnog veća evropskih sudija. Predložene izmene se odnose na slobodu izražavanja sudija, kako ...

Detaljnije

Četvrti panel u okviru "DANI FORUMA" - Realizacija principa otvoreno pravosuđe u parničnom postupku

Treće stručno-pravosudno savetovanje „DANI FORUMA“ ove godine je održano u Somboru, u zdanju „Županije“, dana 28. i 29. septembra 2023. godine. Savetovanje organizujemo uz podršku zajedničkog projekta Evropske unije i ...

Detaljnije

Treći panel u okviru "DANI FORUMA" - DNK u krivičnom postupku

Treće stručno-pravosudno savetovanje „DANI FORUMA“ ove godine je održano u Somboru, u zdanju „Županije“, dana 28. i 29. septembra 2023. godine. Savetovanje organizujemo uz podršku zajedničkog projekta Evropske unije i ...

Detaljnije

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI

Najnovije vesti

Najnovija dešavanja Foruma sudija Srbije