Saopštenje za javnost povodom komentarisanja rada sudija u nepravosnažno okončanom predmetu

52414187_1xxl.jpg

Forum sudija Srbije izražava zabrinutost zbog sve češće prakse da mediji, elktronski štampani, ali i brojni internet portali veoma selektivno komentarišu nepravnosnažne presude, u kojima postupak po žalbi nije okončan i predmet nije rešen. Ovakva praksa je opasna jer ostavlja otvoren prostor da ovakvo ponšanje postane manir svake stranke, koja, nezadovoljna sudskom odlukom, umesto da uloži žalbu, i sačeka odluku višeg suda, koji se po zakonu stara da presuda bude zakonita i prvedana, se obraća medijima, koji svojim izveštavnjem nastavljaju suđenje, ali ne među strankama, već se na optuženičku klupu imenom i prezimenom postavljaju sudiju. Pojedini televizijski studiji se pretvaraju u u „krnje“ sudnice, a izveštavanje u štampanih medija ne retko liči na falsikfikovane sudske spise i to sve u potrazi za senzacijom, što nema nikakve ve veze sa objektivnim i profesinolanim medijskim izveštavnjem. Forum takođe smatra da je krajnje opasno da se prostor u medijima da je samo pojedinačim stranama u sporu, što po pravilu dovodi do dodtanih zabluda u javnosti.

Forum sudija Srbije posebno upozoroava na opasnost medijskog komentarisanja nepravnosnažnih odluka sudova u porodičnim sporovima, a naročito u onim sporovima koji se tiču starateljstva nad maloletnom decom. U ovim postupcima sud je dužan ne samoda vodi računa o interesima parničnih stranaka, roditelja, već ima posebnu obavezu da se stara o najboljem interesu detata. U ovim sporovima je isključena javnost, između ostalog radi zaštite inetresa maloletne dece, tako da iznošenje okolnosti slučaja pre pravnosnažnog okončanja postupka, ne samo da se pokušava izvršiti uticaj na sud, već se i interes maloletne dece kompromituje i dovedi u pitanje.

Smatramo da je obaveza novinarstva da javnost obavesti nepristrasno o određenoj sudskoj odluci ukoliko je ona pravnosnažna i u interesu obaveštavanja javnosti. Sudska odluka, bila pravosnažna ili ne se mora preneti u celosti, u kontekstu svih izvedenih dokaza, a ne samo delimično i pretenciozno.

Forum sudija Srbije apeluje na medije, da ne prenose suđenje iz sudnica u televizijske studije i novinske stupce, i da u svom radu postupaju savesno, poštujući pravo javnosti da bude informisana, ali nikako u suprotnosti sa osnovnim načelima, komentarisanjem nepravnosnažnih sudskih odluka, vodeći računa o zaštiti maloletnih lica, isključenje javnosti iz porodičnih predmeta u cilju zaštite dece i privatnosti porodičnog života, te pravo sudije da, kroz odluku, iskaže svoj pravni stav i mišljenje o sporu u kome postupa.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI