U Beogradu, 11.12.2017., USAID Projekat vladavine prava, u saradnji sa Forum sudija Srbije podržao je organizaciju prvog okruglog stola za sudije Prvog osnovnog suda i zamenike državnog pravobranioca. Ovaj događaj je bio prilika da se sudije i pravobranioci sretnu u atmosferi otvorenog dijaloga i razmene iskustva o problemima na koje nailaze u praksi te započnu konsultacije o identifikovanju potencijalnih rešenja. Nakon uvodnog izlaganja direktora projekta, Dejvida Grira, razmatran je niz tema, od mogućnosti za nesmetano zaključenje ugovora o poravnanju, preko unapređenja efikasnosti postupka za sporove male vrednosti, do postupanja pred Evropskim sudom za ljudska prava. Svi učesnici su izrazili želju da se sa ovakvim sastancima nastavi, te da se shodno temi koja će biti predmet diskusije, u rad uključe i predstavnici izvršne vlasti, Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda.

okrugli sto USAID

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI