MAGAZIN NA PRVOM - Od ukupnog broja predmeta koje rešavaju sudije osnovnih sudova, procentualno je najviše sporova male vrednosti

Od ukupnog broja predmeta koje rešavaju sudije osnovnih sudova, procentualno je najviše sporova male vrednosti. Na osnovu analiziranih 600 sporova te vrste u Srbiji, Forum sudija Srbije je zaključio da oni značajno opterećuju rad sudija, te se na presudu čeka dugo, kao i da sudski troškovi najčešće prevazilaze vrednost oko koje se stranke spore. Koje su predložene izmene pravilnika i zakona? Gost je sudija Nebojša Đuričić, predsednik Upravnog odbora Foruma sudija Srbije.


Do 3.000 evra – mali sudski spor

Za mnoge građane to nisu male pare, pa granicu treba spustiti na 900 evra.


Suštinski cilj Zakona o sprečavanju porodičnog nasilja je zaboravljen

Da se u poslednjih godinu i po dana, od kada je na snazi novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, mnogo radilo na hitnim merama koje su uvedene protiv nasilnika, pokazalo je istraživanje Foruma sudija. Međutim, ne radi se dovoljno na zaštiti same žrtve, te je suštinski cilj novog Zakona zaboravljen.


FORUM SUDIJA POZIVA: Proces izmene Ustava Srbije da bude u duhu tolerancije; Neka se sve strane uključe

Forum sudija Srbije pozvao je sve zainteresovane strane da se aktivno uključe u proces izmene Ustava Srbije, kako bi bio izmenjen u duhu tolerancije i demokratskih prinacipa


APEL FORUMA SUDIJA SRBIJE: Ustav reformisati u duhu tolerancije

Forum sudija Srbije pozvao je danas sve zainteresovane strane da se aktivno uključe u proces izmene Ustava Srbije, kako bi bio izmenjen u duhu tolerancije i demokratskih prinacipa, razmene mišljenja svih zainteresovanih učesnika i javnosti, a u korist svih građana.


Forum sudija predstavio konstruktivne komentare na amandmane

Forum sudija Srbije objavio je danas komentare na amandmane na Ustav Srbije koje je predložilo Ministarstvo pravde, sa konstruktivinm predlozima i sugestijama za njihovu korekciju.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI