Suđenje na daljinu izuzetak, a ne pravilo

Sto održanih suđenja putem „Skajpa” za kršenje samoizolacije u toku vanrednog stanja biće putokaz za preciznije odredbe o upotrebi tehnologije u sudnicama. – Dve kamere za verodostojan iskaz


Suđenje na daljinu – Za i protiv?

Prošlogodišnje vanredno stanje zbog pandemije koronavirusa donelo je novine i u radu sudova, pa je omogućeno i suđenje na daljinu. Kakvo je bilo iskustvo sa skajp suđenjem u Srbiji? Koliko je bilo takvih suđenja? Kakva su iskustva drugih zemalja?
Odgovore na ova pitanja dale su sudije Ivana Krstć, Ivana Milovanović, Dušan Dakić, Olga Tešović i to kroz publikaciju Suđenje na daljinu – pravni okviri i praksa. Takođe su ukazali na određene principe i standarde koje bi trebalo slediti kako bi se suđenje na daljinu unapredilo i u realnim okolnostima.


Jutarnji PULS - Na Jastrepcu održan okrugli sto na temu "Pravosuđe na prostoru zapadnog Balkana - Izazovi i perspektive"

Forum sudija Srbije održao je dana 28. avgusta na Jastrepcu prvi regionalni okrugli sto pod nazivom „Pravosuđe na prostoru zapadnog Balkana - Izazovi i perspektive“ koji je okupio relevantne paneliste sa prostora Zapadnog Balkana.
Na Televiziji Plus za Jutarnji PULS, 30. avgusta 2021. godine, govorio je Dušan Milošević, sudija Prekršajnog suda u Kruševcu, doktorant Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i član Foruma sudija Srbije.


Na Jastrepcu održan okrugli sto na temu "Pravosuđe na prostoru zapadnog Balkana - Izazovi i perspektive"

Forum sudija Srbije održao je dana 28. avgusta na Jastrepcu prvi regionalni okrugli sto pod nazivom „Pravosuđe na prostoru zapadnog Balkana - Izazovi i perspektive“ koji je okupio relevantne paneliste sa prostora Zapadnog Balkana.
Za Televiziju Plus govorio je predsednik UO Foruma sudija Srbije Nebojša Đuričić.


Pravosuđe na prostoru zapadnog Balkana - Izazovi i perspektive

Proces evrointegracija Republike Srbije i predstojeće ustavne reforme povod su za održavanje okruglog stola pod nazivom ''Pravosuđe na prostoru Zapadnog Balkana - izazovi i perspektive''.

Cilj je da se kroz diskusiju analizira trenutni položaj sudskih saveta i sudija u regionu, kao i da se sagledaju moguća normativna rešenja u pogledu položaja, uloge i sastava sudskog saveta, način izbora i napredovanja sudija i organizacija sudske vlasti.


Suđenje na daljinu

U nedeljniku "Nin" dana 10. juna 2021. godine izašao je članak naših kolegnica Snežane Marjanović i Dragane Marčetić, sudija Višeg suda u Beogradu i članica Foruma sudija Srbije.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI