Жр­тва мо­ра од­мах да пријави силовање

Ако си­ло­ва­ње ни­је при­ја­вље­но на вре­ме, он­да ни­је мо­гу­ће из­вр­ши­ти ДНК ана­ли­зу би­о­ло­шких тра­го­ва, ре­кла је Та­ма­ра Ив­ко­вић, мо­ле­ку­лар­ни би­о­лог у Цен­тру за суд­ску ме­ди­ци­ну Кли­нич­ког цен­тра Вој­во­ди­не, ко­ја је го­во­ри­ла ју­че у Сом­бо­ру на струч­ном са­ве­то­ва­њу Фо­ру­ма су­ди­ја Ср­би­је.


Одржани "Дани форума судија Србије" у Сомбору - Прилог РТВ 2 у ТВ Дневнику на хрватском језику

На другом програму Радио-телевизије Војводине у ТВ Дневнику на хрватском језику приказан се прилог са саветовања "Дани Форума" коју је одржан у Сомбору.


Предлог за оснивање Медијско-правосудног савета

Форум судија Србије упутиће Високом савету судства и удружењима новинара предлог за оснивање Медијско-правосудног савета, тела које би на најбољи начин координирало сарадњу судова и новинара, речено је данас у Сомбору, на саветовању коме присуствују судије, тужиоци и адвокати из Србије, Хрватске, Македоније и Црне Горе.


Српском правосуђу недостаје Медијско – правосудни савет

Српско правосуђе нема Медијско – правосудни савет попут земаља у регину, стога ће Форум судија Србије за оснивање овог Савета предати предлог Високом савету судства. Оснивање овог тела је неопходно, јер је потребно наћи најбољи начин за координацију судова и новинара када је у питању објективно и правовремено информисање, речено је након саветовања Форума судија Србије у Сомбору, којем су присустовале судије, тужиоци, правници и медијатори из Србије, Хрватске, Македоније и Црне Горе.


Одржани "Дани форума судија Србије" у Сомбору

Српско правосуђе нема Медијско-правосудни савет, попут земаља у региону. Стога ће Форум судија Србије предлог за оснивање тог савета упутити Високом савету судства и Удружењима новинара. У Сомбору је одржан Форум судија Србије, којем су присустовале судије, тужиоци и адвокати из Србије, Хрватске, Македоније и Црне Горе. Говорило се о темама попут експлоатације жена у проституцији и старосној граници кривчне одговорности малолетника.


Форум судија Србије: Обезбедити пуну самосталност тужилаца

Форум судија Србије оценио је данас, поводом случаја премештања тужитељки Вишег јавног тужилаштва из Посебног одељења за сузбијање корупције, да се за владавину права и успостављање правне државе мора обезбедити потпуна самосталност носилаца јавнотужилачке функције, коју ће обављати без икаквог притиска и утицаја.


ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ