Одржана конференција за новинаре Форума судија Србије у Media centru у Београду

Тема конференције биле су уставне реформе у Републици Србији и стање у правосуђу (материјално, кадровско, техничко и др.) и њихов утицај на остварење права грађана.


Медијацијом до решења спорова у Сомбору

У Основном суду Сомбор предузети су конкретни кораци и потписани документи којим ће стартовати Инфо служба за медијацију у решавању спорова. Ово ће допринети бржем и ефикаснијем решавању процеса, али и допринети растрећењу рада судија.


Нови састави ВСС-а и ДВТ-а тек 2023.

Све док се не донесе нови сет правосудних закона, судије и председнике судова ће и даље бирати Народна скупштина, која је сада распуштена.


Фантомске фирме на лажним адресама

Позната ситуација, у комшилуку је регистрована компанија, а имате утисак да никада нисте срели било кога коме је та компанија позната или за њу ради?


Судијама повећати плате и пензије: Форум судија Србије предлаже измену законских прописа

После усвајања измене Устава очекује се усклађивање сета правосудних закона са новим уставним одредбама. У том контексту, Форум судија Србије подсећа да су материјални положај судија и услови рада, према домаћим прописима, али и међународним конвенцијама, гаранција независности судства као гране власти. Они дају и конкретне предлоге за повећање плата и пензија, будући да дугогодишње судије основних судова имају пензије мање од просечне зараде у Републици.


Пресуда без одржавања рочишта у спору мале вредности

Закон о парничном поступку кроз предметну норму даје користан инструмент за убрзање поступка и растерећење судова у споровима мале вредности, што даље води до олакшаног приступа правди за грађане, нарочито ако се има у виду да тзв. маличњаци представљају најбројнију врсту спорова који се воде пред домаћим судовима


ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ