Форум судија Србије покренуо је Иницијативу за измену Судског пословника у погледу начина формирања већа новоизабраним судијама. Иницијативу смо упутили Министарству правде и Врховном касационом суду Србије.

Logo forum

У протеклиx годину дана анкетирали смо новоизабране судије по питању начина формирања већа, односно доделе предмета у рад. Разлог за спровођење анкете је последица што је уочено да  мeђу судовима постоји различита пракса по овом питању. Неуједначено поступање приликом формирања већа доводи судије у неравноправан положај. Уколико судије имају различиту стриктуру преднета, њихов рад неће ни моћи да буде адекватно вреднован.

Разлог за неуједначено поступање налазимо различитом тумачењу одредаба Судског пословника као и Јединственог програма решавања старих предмета. Сматрамо да је неопходно да се Судским пословником коначно, на потпун и прецизан начин дефинише начин формирања већа и расподела предмета, како новоизабраним судијама тако и онима који мењају материју у којој поступају.

Текст наше иницијативе можете преузети на следећем линку.

 

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ