• PREDLOG ZA POBOLjŠANjE MATERIJALNOG POLOŽAJA SUDIJA
  • PROJEKAT „ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE U SUDSKOJ PRAKSI“
  • FORUM SUDIJA SRBIJE
    Saznajte više o našem udruženju
  • M E D I J A C I J A
    Saznajte šta je to medijacija
  • VEBINAR: SUĐENjE NA DALjINU - PRAVNI OKVIR I PRAKSA

 

Forum sudija Srbije predstavlja nevladino, neprofitno strukovno udruženje, osnovano 02 avgusta 2015. godine, sa ciljem jačanja integriteta i nezavisnosti sudija, promovisanja sudijske funkcije, jačanju ugleda suda, poboljšanja materijalnnog položaja sudija, stručnog usavršavanja i saradnje.

 

 

Poziv na onlajn seminar „Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova (medijacija)“

U saradnji sa advokatom Nenadom Cvjetićaninom, licenciranim medijatorom, koji ima veliko iskustvo u zastupanju trgovačkih društava, Forum sudija Srbije organizuje celodnevni seminar u onlajn formatu 20. juna 2023. godine, na ...

Detaljnije

Organizovana tribina u Somboru pod nazivom “Značaj brige o porodici u lokalnoj zajednici”

Forum sudija Srbije je u saradnji sa Udruženjem Medijacija centar Sombor dana 15. maja organizovao tribinu u Somboru pod nazivom “Značaj brige o porodici u lokalnoj zajednici”. Tribinu je otvorila ...

Detaljnije

Održana radionica u Kragujevcu na temu: "Medijacija i upućivanje predmeta iz suda"

Pravosudna akademija je, u saradnji sa Forumom sudija Srbije, 11. i 12. aprila 2023. godine u prostorijama Palate pravde u Kragujevcu, organizovala radionicu za korisnike početne obuke na temu: „Medijacija ...

Detaljnije

Na Konferenciji Internacionalne asocijacije žena sudija (IAWJ) u Marakešu učestvuju sudije dr Olga Tešović i Ivana Milovanović

Na 16. Konferenciji Internacionalne asocijacije žena sudija (IAWJ) u Marakešu, Maroko, učestvuju članovi Upravnog odbora Foruma sudija Srbije - dr Olga Tešović, predsednica i sudija Osnovnog suda u Požegi i ...

Detaljnije

Održana radionica u Nišu na temu: "Medijacija i upućivanje predmeta iz suda"

Pravosudna akademija je, u saradnji sa Forumom sudija Srbije, 6. i 7. aprila 2023. godine u prostorijama Pravosudne akademije u Nišu, organizovala radionicu za korisnike početne obuke na temu: „Medijacija ...

Detaljnije

„Plea bargain“ na srpski način

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa tekst je napisao Dušan Dakić, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, član Foruma sudija Srbije i master prava Univerziteta u Glazgovu.

Detaljnije

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI

Najnovije vesti

Najnovija dešavanja Foruma sudija Srbije