• PREDLOG ZA DOPUNU ETIČKOG KODEKSA SUDIJA
  Forum sudija Srbije sačinio je predlog za dopunu Etičkog kodeksa sudija, u skladu sa mišljenjem br 25. Konsultativnog veća evropskih sudija.
 • PREDLOG ZA POBOLjŠANjE MATERIJALNOG POLOŽAJA SUDIJA
 • PROJEKAT „ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE U SUDSKOJ PRAKSI“
 • FORUM SUDIJA SRBIJE
  Saznajte više o našem udruženju
 • M E D I J A C I J A
  Saznajte šta je to medijacija
 • VEBINAR: SUĐENjE NA DALjINU - PRAVNI OKVIR I PRAKSA

 

Forum sudija Srbije predstavlja nevladino, neprofitno strukovno udruženje, osnovano 02 avgusta 2015. godine, sa ciljem jačanja integriteta i nezavisnosti sudija, promovisanja sudijske funkcije, jačanju ugleda suda, poboljšanja materijalnnog položaja sudija, stručnog usavršavanja i saradnje.

 

 

Saopštenje za javnost Foruma sudija Srbije: Penzije sudija nisu dovoljne za dostojanstven život

Prosečna penzija sudije je skoro upola manja od njegove plate! Plate sudija, koji odlučuju o pravdi i slobodi, nedopustivo su niske, kao što penzije nisu u skladu sa dostojanstvom funkcije, ...

Detaljnije

Unapređenje institucionalnog odgovora na nasilje u porodici

U Kragujevcu je 4. aprila 2024. godine organizovana radionica na temu „Mogućnost unapređenja institucionalnog odgovora na nasilje u porodici“. Ista radionica održana je i u Aranđelovcu 5. aprila 2024. godine.

Detaljnije

Sapštenje za javnost Foruma sudija Srbije: Za nezavisnost rada sudstva presudan je bolji materijalni položaj

DA LI ĆE SE MINISTAR PRAVDE U NOVOJ VLADI SRBIJE BAVITI MATERIJALNIM POLOŽAJEM ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU?
Garancija nezavisnosti sudstva, kao važnog segmenta stabilnosti društva i kao grane vlasti, uz mogućnost ...

Detaljnije

SOMBOR - SAVETI ZA PRAVDU PO MERI ČOVEKA

U Osnovnom sudu u Somboru, u okviru USAID projekta "Pravda za sve” formiran je prvi u Vojvodini „Savet za pravdu po meri čoveka“, kojeg čine predstavnici sistema pravosuđa, Gradske uprave, ...

Detaljnije

Forum sudija Srbije pokrenuo je jedinstven časopis struke „Forum pravne misli“

Forum sudija Srbije pokrenuo je jedinstven časopis struke „Forum pravne misli“ sa ciljem promocije stručnosti u pravosuđu, razmene znanja i jačanja saradnje među članovima Udruženja, kao i povezivanja pravosuđa i ...

Detaljnije

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja vas poziva na tematski skup "Položaj žrtava u Republici Srbiji"

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Pravosudne akademije u Beogradu organizuje XXXV Međunarodni naučni tematski skup na Paliću na ...

Detaljnije

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI

Najnovije vesti

Najnovija dešavanja Foruma sudija Srbije