• PREDLOG ZA DOPUNU ETIČKOG KODEKSA SUDIJA
  Forum sudija Srbije sačinio je predlog za dopunu Etičkog kodeksa sudija, u skladu sa mišljenjem br 25. Konsultativnog veća evropskih sudija.
 • PREDLOG ZA POBOLjŠANjE MATERIJALNOG POLOŽAJA SUDIJA
 • PROJEKAT „ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE U SUDSKOJ PRAKSI“
 • FORUM SUDIJA SRBIJE
  Saznajte više o našem udruženju
 • M E D I J A C I J A
  Saznajte šta je to medijacija
 • VEBINAR: SUĐENjE NA DALjINU - PRAVNI OKVIR I PRAKSA

 

Forum sudija Srbije predstavlja nevladino, neprofitno strukovno udruženje, osnovano 02 avgusta 2015. godine, sa ciljem jačanja integriteta i nezavisnosti sudija, promovisanja sudijske funkcije, jačanju ugleda suda, poboljšanja materijalnnog položaja sudija, stručnog usavršavanja i saradnje.

 

 

Forum sudija Srbije sačinio je predlog za dopunu Etičkog kodeksa sudija

Forum sudija Srbije, sačinio je predlog za dopunu Etičkog kodeksa sudija, u skladu sa mišljenjem br 25. Konsultativnog veća evropskih sudija. Predložene izmene se odnose na slobodu izražavanja sudija, kako ...

Detaljnije

Četvrti panel u okviru "DANI FORUMA" - Realizacija principa otvoreno pravosuđe u parničnom postupku

Treće stručno-pravosudno savetovanje „DANI FORUMA“ ove godine je održano u Somboru, u zdanju „Županije“, dana 28. i 29. septembra 2023. godine. Savetovanje organizujemo uz podršku zajedničkog projekta Evropske unije i ...

Detaljnije

Treći panel u okviru "DANI FORUMA" - DNK u krivičnom postupku

Treće stručno-pravosudno savetovanje „DANI FORUMA“ ove godine je održano u Somboru, u zdanju „Županije“, dana 28. i 29. septembra 2023. godine. Savetovanje organizujemo uz podršku zajedničkog projekta Evropske unije i ...

Detaljnije

Drugi panel u okviru "DANI FORUMA" - Krivičnopravna odgovornost maloletnika

Treće stručno-pravosudno savetovanje „DANI FORUMA“ ove godine je održano u Somboru, u zdanju „Županije“, dana 28. i 29. septembra 2023. godine. Savetovanje organizujemo uz podršku zajedničkog projekta Evropske unije i ...

Detaljnije

Uručena plaketa direktoru Pravosudne Akademije Nenadu Vujiću

U prostorijama Pravosudne Akademije dana 05.10.2023.godine, uručena je plaketa direktoru Pravosudne Akademije Nenadu Vujiću za dugogodišnji rad na unapređenju pravosuđa Republike Srbije i uspostavljanju i razvoju sistema osnovne kontinuirane obuke ...

Detaljnije

Prvi panel u okviru "DANI FORUMA" - Sloboda izražavanja sudija

Treće stručno-pravosudno savetovanje „DANI FORUMA“ ove godine je održano u Somboru, u zdanju „Županije“, dana 28. i 29. septembra 2023. godine. Savetovanje organizujemo uz podršku zajedničkog projekta Evropske unije i ...

Detaljnije

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI

Najnovije vesti

Najnovija dešavanja Foruma sudija Srbije