Просечна пензија судије је скоро упола мања од његове плате! Плате судија, који одлучују о правди и слободи, недопустиво су ниске, као што пензије нису у складу са достојанством функције, коју је судија обављао до пензионисања. Будући да ће у наредних неколико година близу 500 судија отићи у пензију и ова места биће неопходно попунити, да ли ће нова Влада обратити дужну пажњу на горућа питања у српском правосуђу?

Bigstock5

„Предлог Форума судија Србије је да се Закон о судијама допуни одређивањем висине пензије судије, који је те послове обављао минимум 20 година, у износу последње плате умањено за 1 динар“, истиче Небојша Ђуричић, председник УО Форума судија Србије.

Просечна пензија судије је скоро упола мања од његове плате. Пензија судији не омогућава да након пензионисања живи у складу са достојанством функције коју је обављао, поготово због повећане потребе за туђом помоћи и лечењем у том периоду живота. У једном броју европских земаља то је регулисано на начин да је пензија судије само незнатно мања од плате коју је примао док је радио.

„Сачинили смо и евентуални предлог за измену Закона о ПИО, циљ измена је да се судије изједначе са осталим категоријама које имају право на увећан износ пензија за 20%, појашњава Ђуричић и подвлачи да би се на овај начин судије као битан сегмент стабилности друштва само изједначиле са војском и полицијом који обављају посао битан и користан за друштво чиме би се сачувало достојанство судија и после пензионисања.

Конкретно предлажемо измене и допуне члана 79 став 1 Закона о ПИО, тако што би се у том ставу после речи „закона“ додало „и судији који је те послове обављао најмање 20 година“ па би цео став гласио: „Осигуранику из члана 42. овог закона и судији који је те послове обављао најмање 20 година, који испуњава услове у погледу пензијског стажа за стицање права на старосну пензију из чл. 43. и 43а овог закона, старосна пензија одређује се у складу са одредбама члана 61. овог закона, а лични бодови утврђују се на начин предвиђен чл. 62-70. овог закона“,

У Србији су пензије судија регулисане само општим прописима из ове области. За разлику од судија, одређеним категоријма осигураника се пензије рачунају у увећаном износу према Закону о пензијском и инвалидском одигурању путем прописаног обрачуна, као на пример полицајцима, војницима, и др лицима из чл. 42 Закона о ПИО.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ