vertikalno-3.jpg
 

Форум судија Србије отпочео је реализацију пројекта “Реши спор,постигни договор”. Циљ пројекта је помоћ и подршку судовима у релизацији програма медијације у суду у складу са законом и Упутством за унапређење медијације. Пројекат се спроводи на територији Републике Србије и временски није ограниче.

Нормативни оквир у Републици Србији прописује обавезу суда да пружи странкама и грађанима потпуну информисаност о могућности решавања спора у поступку медијације. Поред закона, Упутсво о унапређењу медијације прописује обавезу основним, вишим и привредним судовима да успоставе Инфо службе за подршку медијацији. Како би пружили подршку и помоћ судовима у реализацији ове обавезе окупили смо судије које имају искуство са медијацијом у суду. Чланови нашег тима су били покретачи и учесници у оснивања служби у Другом општинском суду у Београду, Другом основном суду у Београду и Основном суду у Нишу. Циљ нам је да поделимо наше искуство и помогнемо колегиницама и колегама.

Намера нам је да помогнемо судовима у поступку основања Инфо служби. Различита искуства која имамо желимо да поделимо са судовима како би они пронашли најпогоднији модел за развој програма медијације. Помоћићемо им око сачињавања нормативног оквира који сваки суд мора да донесе, у поступку оснивања и начина рада Инфо-служби.

У оквиру пројекта реализоваћемо радионице за запослене у Инфо-служби. Циљ радионице је да се запослени припреме за рад у самој служби, да стекну основна знања о медијацији како би могли да дају странкама и грађанима квалитетне и потпуне информације о медијацији. Припремили смо и радионуице намењене судијама и има за циљ да судијама приближи поступак медијације, приближи који су то медијабилнннни предмети и упозна их са начином на који могу странкама приближити и упутили на поступак медијације.

                                                        

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ