Саопштење за јавност поводом дискусије појединих народних посланика на седници Народне скупштине РС

Поводом дискусије појединих народних посланика на седници Народне скупштине РС одржане дана 21.10.2019. године и 22.10.2019. године. Форум судија Србије сматра да је непримерено директно именовање и вређање судија, као и чланова Високог савета судства поводом предмета односно функције коју врше.


Независност се брани и у Вршцу!

Форум судија Србије оштро осуђује медиску кампању која се протеклих десетак дана води у локалним медијима против судија грађанског одељења Основног суда у Вршцу.


Саопштење за јавност поводом блокаде Врховног Касационог суда, Привредног Апелационог суда, Управног суда и Апелационог суда у Београду

Форум судија Србије оштро протествује поводом догађаја који су се одиграли дана 25.03.2019. године у периоду од 14.00 до 16.30 часова испред зграде суда у Немањиној број 9.


СУПРАМ и Форум судија Србије упутили су Одбору за здравље и породицу и Законодавном одбору Народне скупштине примедбу и предлог за амандман на предлог Закона о здравственом осигурању

Удружење правника за медицинско и здравствено право Србије – СУПРАМ и Форум судија Србије упутили су Одбору за здравље и породицу и Законодавном одбору Народне скупштине примедбу и предлог за амандман на члан 131, став 1, тачка 4), подтачка 5) предлога Закона о здравственом осигурању којим је предлажено да осигураници Републичког фонда за здравствено осигурање плаћају делимично учешће у трошковима лечења уколико оболе од неке од болести за коју се спроводе обавезни превентивни прегледи, ако се не одазову на превентивни преглед.
Ово би представљало посредно прописану санкцију за осигурана лица и то плаћањем 35% од износа цене третмана.


Саопштење за јавност Форума судија Србије поводом Предлога измене закона о парничном поступку из новембра 2018. године

Mинистарство правде je априла 2017. године формирало Радну групу за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку. Имајући у виду да Поступак измена и допуна Закона о парничном поступку није окончан Форум судија Србије доставио Министарству правде предлог измена и допуна ЗПП- а.

Предлог измена и допуна који смо сачинили односи се на више од тридесет чланова Закона о парничном поступку за које сматрамо да треба да буду измењени или допуњени. Предлози се односе на одредбе које регулишу питања пуномоћја, делагацијe надлежности, губитка парничне способности током поступка, трошкова поступка, поседбне ревизије, парнице, поступање суда након укидања одлуке....


Саопштење Форума судија Србије поводом догађаја који су обележили уставну дебату током фебруара 2018. године

Форум судија Србије сматра да Устав Републике Србије који поставља и одржава темеље демократије наше државе и омогућава уравнотежену дистрибуцију власти и моћи, треба да буде у истим маниру и измењен, у духу толеранције, размене мишљења свих заинтересованих учесника и јавности и усвајањем кроз слободну дебату најбољих правних принципа демократије, у корист свих грађанки и грађана Републике Србије.


ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ