САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Велику пажњу не само стручне већ и најшире јавности привукла су бројна медијска извештавања која за тему имају дешавања у Вишем јавном тужилаштву у Београду а која су уследила након измене годишњег распореда послова за 2023. годину. Као што је јавност имала прилику да се упозна две заменице Вишег јавног тужиоца у Београду распоређене из Посебног одељења за сузбијање корупције у првостепено одељење Вишег јавног тужилаштва и то непосредно након хапшења осумњичених у предметима високе корупције везане за ЈП "ЕПС".

Форум судија Србије, као струковно удружење судија, сматра да је потребно да се поводом ових дешавања обрати јавности.


Предлог за унапређење материјалног положаја судија

Након усвајања измене Устава Републике Србије очекује нас усклађивање сета правосудних закона са новим одредбама Устава које се односе на правосуђе. Предстојеће измена закона су добра прилика да се измене закони и у погледу других важних питања. Од начина на који се буду формулисала законска решења зависи ће и да ли ће се остварити и сврха Уставне реформе у области правосуђа.
У предстојећем периоду упознаћемо јавност са предлозима Форума судија Србије који се тичу положаја судија: Обом приликом желели би смо да упознамо јавност са предлозима који се тичу материјалног положаја судија.


Саопштење за јавност поводом дискусије појединих народних посланика на седници Народне скупштине РС

Поводом дискусије појединих народних посланика на седници Народне скупштине РС одржане дана 21.10.2019. године и 22.10.2019. године. Форум судија Србије сматра да је непримерено директно именовање и вређање судија, као и чланова Високог савета судства поводом предмета односно функције коју врше.


Независност се брани и у Вршцу!

Форум судија Србије оштро осуђује медиску кампању која се протеклих десетак дана води у локалним медијима против судија грађанског одељења Основног суда у Вршцу.


Саопштење за јавност поводом блокаде Врховног Касационог суда, Привредног Апелационог суда, Управног суда и Апелационог суда у Београду

Форум судија Србије оштро протествује поводом догађаја који су се одиграли дана 25.03.2019. године у периоду од 14.00 до 16.30 часова испред зграде суда у Немањиној број 9.


СУПРАМ и Форум судија Србије упутили су Одбору за здравље и породицу и Законодавном одбору Народне скупштине примедбу и предлог за амандман на предлог Закона о здравственом осигурању

Удружење правника за медицинско и здравствено право Србије – СУПРАМ и Форум судија Србије упутили су Одбору за здравље и породицу и Законодавном одбору Народне скупштине примедбу и предлог за амандман на члан 131, став 1, тачка 4), подтачка 5) предлога Закона о здравственом осигурању којим је предлажено да осигураници Републичког фонда за здравствено осигурање плаћају делимично учешће у трошковима лечења уколико оболе од неке од болести за коју се спроводе обавезни превентивни прегледи, ако се не одазову на превентивни преглед.
Ово би представљало посредно прописану санкцију за осигурана лица и то плаћањем 35% од износа цене третмана.


ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ