Програм Форума судија Србије

Приступница Форуму судија Србије

Налог рачуноводству за чланарину

Коментар Форума судија Србије на радни текст амандмана Министрарства правде на Устав Републике Србије

Септембар 2018. године

Предлог измена и допуна Закона о парничном поступку

из новембра 2018. године

Истраживање о примени Закона о спречавањиу насиља у породици

Емпиријско истраживање Форума судија Србије о примени Закона о спречавању насиља у породици у Републици Србији

Коментари и предлози на нацрт Закона о изменама и допунама Кривичног законика

Мај 2019. године

Позив на тематски скуп - Положај жртава у Републици СрбијИ

Институт за криминолошка и социолошка истраживања организује XXXV Међународни научни тематски скуп на Палићу на тему „Положај жртава у Републици Србији“.

Primedbe-i-sugestije-na-nacrt-Pravilnika-o-ocenjivanju-sudija

Захтев за заштиту од непримереног утицаја

Институт CEELI - Практичне смернице за суђење на даљину у средњој и источној Европи

У оквиру сарадње са Институтом CEELI Форум судија Србије је за подручије Републике Србије издао „Практичне смернице за суђење на даљину у средњој и источној Европи“

Обједињен предлог за измену судског пословника

Септембар 2023. године

Предлог за допуну Етичког кодекса судија

Октобар 2023. год.

Предлог измена и допуна Закона о парничном поступку

2021. година

Најава за основну обуку медијатора у Крушевцу

Октобар 2022. године

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ