Програм Форума судија Србије

Приступница Форуму судија Србије

Налог рачуноводству за чланарину

Коментар Форума судија Србије на радни текст амандмана Министрарства правде на Устав Републике Србије - септембар 2018.год.

Предлог измена и допуна Закона о парничном поступку

из новембра 2018. године

Истраживање о примени Закона о спречавањиу насиља у породици

Емпиријско истраживање Форума судија Србије о примени Закона о спречавању насиља у породици у Републици Србији

Коментари и предлози на нацрт Закона о изменама и допунама Кривичног законика

Мај 2019. године

Предлог за измену ЗПП који се односе на спорове мале вредности

Март 2021. године

Предлози за измена и допуна Закона о парничном поступку

Март 2021. године

Приручник за примену алтернативних санкција

Олга Д. Тешовић, новембар 2020. године

Предлог Форума судија Србије за измену члана 29. Закона о судијама

Фебруар 2020. год.

Иницијатива за измену судског пословника- Формирање већа

Анекси уз анализу спорова мале вредности

Октобар 2019. године

Анализа спорова мале вредности

Октобар 2019. године

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ