Програм Форума судија Србије

Приступница Форуму судија Србије

Налог рачуноводству за чланарину

Коментар Форума судија Србије на радни текст амандмана Министрарства правде на Устав Републике Србије

Септембар 2018. године

Предлог измена и допуна Закона о парничном поступку

из новембра 2018. године

Истраживање о примени Закона о спречавањиу насиља у породици

Емпиријско истраживање Форума судија Србије о примени Закона о спречавању насиља у породици у Републици Србији

Коментари и предлози на нацрт Закона о изменама и допунама Кривичног законика

Мај 2019. године

Предлог измена и допуна Закона о парничном поступку

2021. година

Најава за основну обуку медијатора у Крушевцу

Октобар 2022. године

Најава семинара "Грешке у медицини и медицинско вештачење-правни аспект" на Јастрепцу

Јул 2022. године

Медијација у суду - Изјава учесника у поступку медијације

Фебруар 2022. године

Медијација у суду - Допис судије странама за медијацију (кривични поступак члан 505)

Фебруар 2022. године

Медијација у суду - Допис судије странама за медијацију

Фебруар 2022. године

Медијација у суду - Упитник

Фебруар 2022. године

Медијација у суду - Предлог за покретање поступка медијације

Фебруар 2022. године

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ