Програм Форума судија Србије

Приступница Форуму судија Србије

Налог рачуноводству за чланарину

Коментар Форума судија Србије на радни текст амандмана Министрарства правде на Устав Републике Србије

Септембар 2018. године

Предлог измена и допуна Закона о парничном поступку

из новембра 2018. године

Истраживање о примени Закона о спречавањиу насиља у породици

Емпиријско истраживање Форума судија Србије о примени Закона о спречавању насиља у породици у Републици Србији

Коментари и предлози на нацрт Закона о изменама и допунама Кривичног законика

Мај 2019. године

Медијација у суду - Изјава учесника у поступку медијације

Фебруар 2022. године

Медијација у суду - Допис судије странама за медијацију (кривични поступак члан 505)

Фебруар 2022. године

Медијација у суду - Допис судије странама за медијацију

Фебруар 2022. године

Медијација у суду - Упитник

Фебруар 2022. године

Медијација у суду - Предлог за покретање поступка медијације

Фебруар 2022. године

Предлог за побољшање материјалног положаја судија - плате

Јануар 2022. године

Предлог за побољшање материјалног положаја судија - пензије

Јануар 2022. године

Благовремен избор судија - предлог измена нормативног оквира

Мај 2021. године

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ