Форум судија Србије са задовољством жели да информише јавност да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања прихватило наш предлог, па ће се Националним акционим планом запошљавања за 2018. годину омогућити да се програм стручне праксе реализује и у правосуђу.

volonteri

Наиме, до ове године Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања преко Националне службе запошљавања реализовала је програме тзв. „прве шансе“ односно плаћене стручне праксе за лица која започињу рад код послодаваца који припадају приватном сектору и 30% од укупно планираног броја пријављених лица за оне који аплицирају за рад у јавном сектору и то у областима: здравства, образовања и здравствене заштите. 

Форум судија Србије је препозано очигледан пропуст надлежних органа, јер је без икаквог разлога из јавног сектора изостављено правосуђе које ангажује младе правнике за стицање радног искуства, пре свега ради испуњења услова за полагање правосудног испита, али и ради обучавања и оспособљавања будућих носилаца правосудних функција. Нажалост, вишегодишња пракса је да се приправници ангажују по основу Уговора о волонтерском раду. Како је реч о двогодишњој приправничкој пракси која подразумева озбиљан рад без накнаде, сматрали смо да и наше колеге заслужују да буду обухваћени програмом који би им помогао да уз симболичну новчану накнаду заврше неопходни приправнички стаж.

После више дописа упућених Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Националној служби за запошљавање, уз подршку Министарства правде и Комисије за реформу правосуђа, прихваћен је наш предлог, тако да позивамо све приправнике из правосуђа, као и оне који планирају да то буду, прате интернет страницу надлежног министарства о датуму реализације програма, а ми ћемо се потрудити да и на нашој страници добијете што више информација.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ