Нажалост приликом усвајања Националног акционог плана за запошљавање за 2017. годину нису узети у обзир наши аргументи те и даље не постоји могућност да се послодавци из области правосуђа укључе у спровођење програма стручне праксе који спроводи Национална служба за запошљавање, односно приправници из правосуђа на овакав начин не могу добијати накнаду за свој рад.

forum-sudija-head03.jpg

Поново смо се обратили Министарству правде, Министарства за рад, борачка и социјална питања и Министарства за омладину и спорт да заједничи пронађу начин да се дипломираним правницима омогући примање неког вида накнаде у периоду у коме стичу праксу у суду ради полагања правосудог испита.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ