Форум судија Србије је организовао представљање и поделу примерака Приручника за примену Закона о парничном поступку, новоизабраним судијама Основног суда у Крагујевцу.

Poseta Osnovnom sudu u Kragujevcu 02-2019

Дана 14 фебруара 2019. године, новоизабраним судијама Основног суда у Крагујевцу Приручник за примену Закона о парничном поступку, представили су Тања Павловић Недељковић, судија Апелационог суда у Крагујевцу, и Небојша Дјуричић, судија Другог основног суда у Београду. Поред Приручника представљене су и активности Форума судија Србије које се односе на повећање ефикасности правосуђа, материјалнног положаја судија и повећања угледа судства. Неизбежна тема разговора биле су и предстојеће измене Устава које се односе на правосуђе.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ