Чланови нашег тима:

  • Сања Костић

Сања Костић, рођена је 1976.године у Нишу. Правни факултет Универзитета у Нишу завршила је 2001.године. Мастер права Европских интеграција завршила је 2018. године на Правном факултету Универзитета у Београду. Судија Сања Костић је правник са преко 15 година професионалног искуства у правосуђу. Судија је Апелационог суда у Нишу, ментор и предавач на Правосудној Академији, члан Националне мреже за примену европског права у домаћем законодавсту. 

Регистрована је као лиценцирани медијатор од 2019. године, са континуираним радом у овој области са пет успешно окончаних медијација. Судија Сања Костић је такође учествовала у оснивању Инфо службе у Основном суду у Нишу 2018. године. Активно учествује у организацији закључења Протокола између Вишег и Основног суда, са једне стране и комуналних предузећа (ЈКП Обједињена наплата, ЈКП Горица), Адвокатске коморе Ниша и Града Ниша са друге стране.

У својој дугачкој и оствареној каријери појавила се до сада као коаутор на два рада везано за област медијације и то у “Судска медијација у Републици Србији” и “Приручник за медијацију”. Радила је и као предавач на пројекту везаном за медијацију у организацији Правосудне Академије, Нови Сад и Крагујевац на тему “Инфо службе за алтернативно решавање спорова”.
 


 

  • Ивана Миловановић

Ивана Миловановић рођена је 1983. године у Нишу. Правни факултет Универзитета у Нишу завршила је 2008. године, студент је треће године докторских студија на Правном факултету Унивезитета у Нишу. Судија Ивана Миловановић је правник са преко 10 година професионалног искуства у правосуђу. Судија је и заменица председника Основног суда у Нишу, предавач на „Факултету за правне и пословне студије др. Лазар Вркатић“-Универзитет Унион, чланица Националне мреже за примену европских стандарада у заштити људских права као и ментор на Правосудној академији.

У Основном суду у Нишу је током 2017-2019. године била ангажована у Инфо служби за подршку алтернативном решавању спорова а током 2019. године је била и координатор службе. Завршила је основну обуку за посреднике и уписана је у регистар посредника Министарства правде. Обавила је више успешних медијација и одржала је преко десет основних обука за посреднике. Поред основне обуке завршила је и специјализоване обуке за посреднике и то: „ Микроекспресије и њихова примена у процесу медијације-напредна комуникацијска вештина“ и „ Посредник као регистровани субјект привредног пословања“.

 


  • Небојша Ђуричић

Небојша Ђуричић рођен је 1980.године у Београду. Правни факултет Универзитета у Београду завршио је 2004. године, а мастер студије такође на Правном факултету Унверзитета у Београду завршио је 2009. године. Судија је Вишег суда у Београду, са осамнаест година радног искуства у правосуђу, ментор и предавач на Правосудној академији.

У Другом основном суду у Београдује од 2015. до 2021. године био је задужен за послове организовања и спровођења поступака посредовања у решавању спорова. Учествовао 2016. године у оснивању Инфо службе за подршку алтернативним начинима решавања спорова Другог основног суда у Београду године. Као медијатор уписан у регистар Министарства правде, спровео више од 25 медијација. Поред основне обуке завршио и обуку за тренере за медијацију.

Члан радне групе за израду Нацрта закона који регулише поступак медијације 2013 године и 2018. године, члан и Радне групе за успостављање ефикасног и одрживог система посредовања у решавању спорова.

Коаутор на два рада везано за област медијације и то „Подршка примене медијације у судовима и адвокатури у Србији“ и коаутор на водичу „Медијација у суду“.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ