Zašto sudije trebaju da završe osnovnu obuku za medijatore?

Forum sudija Srbije kao strukovno udruženje sudija prepoznao je potrebu za obukom sudija i sticanjem znanja i veština medijatora u cilju dodatnog stručnog usavršavanja sudija. Obuka medijatora pruža znanja i veštine koje mogu koristiti sudijama u svakodnevnom životu i  radu. 

Interesno pregovaranje- Upoznavanje sa interesnim pregovaranjem kao vrstom pregovaranja koja u prvi plan ističe interese i potrebe strana u sporu i koje dovodi do obostrano prihvatljivog rešenja ima daleko širu primene od  primene u redovnom sudijskom poslu.

Veštine aktivnog slušanja,postavljanaj pitanja, komunikacione veštine koje se stiču tokom obuke medijaora čine sudiju spremnijim za njegov svakodnevni posao, olakšavaju mu komunikaciju sa strankama, kolegama, saradnicima i ostalim zaposlenima.

Prepoznavanje medijabilnih predmeta, pružanje strankama u postupku potpunih informacija o medijaciji, upućivanje predmeta na medijaciju biće uspešnije od strane sudije koji ima završenu obuku za medijatora.  

Parnični postupak daje prostor da strane postignu dogovor o mirnom rešenju sprora i da zaključe sudsko poravnanja.  Znanja o interesnom pregovaranju i tehnike aktivnog slušanja sa kojima se sudija upozna tokom obuke za medijatora omogućiće mu da pomogne stranama da postignu dogovor, mirno reše spor i zaključe sudsko poravnaje.

Sadašnji Zakon daje pravo sudijama da se bave medijacijom van radnog vremena i bez naknade. Sudije koje to žele mogu se oprobati i u ulozi medijatora.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI