Forum sudija Srbije oštro osuđuje medisku kampanju koja se proteklih desetak dana vodi u lokalnim medijima protiv sudija građanskog odeljenja Osnovnog suda u Vršcu.

Osnovni sud u Vršcu

Lokalni mediji u svom izveštavanju koje se odnosi na veliki broj sporova pokrenutih od strane penzionera radi povraćaja iznosa koji im je obustavljan od penzije a na osnovu Odluke Skupštine Opštine Vršac, vrši neprimereni pritisak na sud, urušava ugled i autoriteta suda.

Iako svesni ozbiljnosti situacije u kojoj su se našli naši sugrađani to ne može biti razlog da se vrše napadi na nezavisnost suda i rušiti njegov autorit i pojedine sudije javno proglašavaju odgovornim za nastalu situaciju.

Forum sudija Srbije želi da podseti javnost da sudske odluke ne mogu biti predmet vansudske kontrole. Sudsku odluku može preispitivati samo nadležni sud u zakonom propisanom postupku. Sudija je nezavisan u odnosu na zakonodavnu i izvršnu vlast, medije i druge institucije društva, političke partije, druge sudije i u odnosu na stranke u postupku u kome sudi.

Nezavisnost sudija nije isključivo pravo ili povlastica koja im je odobrena u njihovom sopstvenom interesu, već u interesu vladavine prava i svih onih koji traže i očekuju pravdu. Nezavisnost sudstva je sredstvo kojim se osigurava nepristrasnost sudija. Stoga je ona preduslov garancije da će svi građani (i ostale državne vlastima) biti jednaki pred sudovima. Nezavisnost sudstva je suštinski element njene dužnosti da donosi nepristrasne odluke.

Forum sudija Srbije se od osnivanja zalaže za nezavisno ali i odgovorno pravosuđe, ali smatramo da se odgovornost sudija i zakonitost njihovog postupanja ne može utvrđivti ni na koji način u medijima niti sudije mogu odgovarati za svoje mišljenje koje su izneli prilikom obrazlagnja sudskih odluka. Izlaganje javnoj osudi pojedinih sudija, za odluke koje su donosile i stavove koje su iznosile svojim odlukama je ne prihvatljivo i predstavlja neprimereni pritisak na sudije.

U tekstovima se ukazuje da usled neznanja, nekompetentnosti ili loše namere pojedinih sudija parničnog odeljenje Osnovnog suda u Vršcu, dolazi do preinačenja njihovih presuda i da su time oštećeni svi građani Vršca. Ukazuje se i na to da je posle odluke Ustavnog suda Viši sudu u Pančevu je započeo proces preinačavanja 2.150 presuda.

Mediji apsolutno imaju pravo da ukažu na nedostatke u funkcionisanju sve tri grane vlasti ali mediji moraju da vode računa da svojim izveštavanjem ni na koji način ne ugrođšavaju nezavisnost sudija i ruše autoritet suda.

Sudije Osnovnog suda u Vršcu su savesno i odgovorno pristupile rešavanju ovih predmeta. Nakon prijem velikog broja navedenih predmeta kako bi se pre svega otklonila sumnju u nadležnost osnovnog suda za postupanje u ovim predmetima pokrenuto je sporno pravno pitanje pred Vrhovnim kasacionim sudom. Vrhovni sud je odlučio da ovi predmeti spadaju u nadležnost Osnovnog suda u Vršcu, te je građansko odeljenje tog suda zauzelo jedinstven stav i pristupilo se rešavanju peredmeta. Prvostepene odluke su bile predmet kontrole Višeg suda u Pančevu i potvrđene su. Tužbeni zahtevi penzionera su usvajani. Međutim, usledila je odluka Ustavnog suda koji je zauzeo drugačiji pravni stav od stava Osnovnog suda u Vršcu i Višeg suda u Pančevu. Viši sud u Pančevu u ovom momentu preinačava odluke Osnovnog suda u Vršcu i odbija tužbene zahteve. S obzirom da su tužbeni zahtevi bili usvajani i postupci izvršenja sprovedeni tužioci, penzioneri su se našli u situaciji da će trebati da vrate naplećene novčane iznose, sa troškovima advokata i trošpkove izvršenja. U ovom momentu izjavljene su i revizije.

Iako svesni ozbiljnosti situacije u kojoj su se našli naši sugrađani to ne može biti razlog da se vrše napadi na nezavisnost suda, rušiti njegov autorit i pojedine sudije javno proglašavaju odgovornim za nastalu situaciju.

Odluke sudija Osnovnog suda u Vršcu mogu biti predmet samo sudske kontrole, što je do sada dva puta i činjeno. Sudije u skladu sa Ustavim i zakonom ne mogu biti pozivane na odgovornost za svoje mišljenje koje je izloženo u sudskoj odluci. Mediji ne mogu preuzeti ulogu viših sudskih instanci i ocenjeivati odluke sudija Osnvnog suda u Vršcu.

Ovaj slučaj je pokazao da u predstojećim Ustavnim reformama je neophodno uspostaviti mehanizam za redovno i efikasno reagovanje Visokog saveta sudstva u slučajevima neprimerenog mešanja u sudstvo i to reagovanje da bude nezavisno od zahteva pojedinačnih sudija.

Takođe, pokazalo se da se moraju ulložiti napori da se u sudstvu Republike Srbije poveća stepen pravne sigurnosti i pravne predvidljivosti. Iako se pokazao nedostatak pravne sigurnosti i predvidljivosti za to se ne mogu okriviti sudije koje su pokrenule postupak rešavanja spornog pravnog pitanja, zauzele stav odeljenja i jednoobrazno postupale prilikom donošenja odluka.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI