Program Foruma sudija Srbije

Pristupnica Forumu sudija Srbije

Nalog računovodstvu

Komentar Foruma sudija Srbije na radni tekst amandmana Ministrarstva pravde na Ustav Republike Srbije

Septembar 2018. godine

Predlog izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku

iz novembra 2018. godine

Istraživanje o primeni Zakona o sprečavanjiu nasilja u porodici

Empirijsko istraživanje Foruma sudija Srbije o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u Republici Srbiji

Komentari i predlozi na nacrt Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

Maj 2019. godine

Predlog izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku

2021. godina

Osnovna obuka medijatora - Krusevac 2022

Oktobar 2022. godine

Najava seminara "Greške u medicini i medicinsko veštačenje-pravni aspekt" na Jastrepcu

Jul 2022. godine

Medijacija u sudu - Izjava učesnika u postupku medijacije

Februar 2022. godine

Medijacija u sudu - Dopis sudije stranama za medijaciju (krivični postupak član 505)

Februar 2022. godine

Medijacija u sudu - Dopis sudije stranama za medijaciju

Februar 2022. godine

Medijacija u sudu - Upitnik

Februar 2022. godine

Medijacija u sudu - Predlog za pokretanje postupka medijacije

Februar 2022. godine

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI