Program Foruma sudija Srbije

Pristupnica Forumu sudija Srbije

Nalog računovodstvu za članarinu

Komentar Foruma sudija Srbije na radni tekst amandmana Ministrarstva pravde na Ustav Republike Srbije

Septembar 2018. godine

Predlog izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku

iz novembra 2018. godine

Istraživanje o primeni Zakona o sprečavanjiu nasilja u porodici

Empirijsko istraživanje Foruma sudija Srbije o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u Republici Srbiji

Komentari i predlozi na nacrt Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

Maj 2019. godine

Poziv na tematski skup - Položaj žrtava u Republici SrbijI

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja organizuje XXXV Međunarodni naučni tematski skup na Paliću na temu „Položaj žrtava u Republici Srbiji“.

Primedbe-i-sugestije-na-nacrt-Pravilnika-o-ocenjivanju-sudija

Zahtev za zaštitu od neprimerenog uticaja

Institut CEELI - Praktične smernice za suđenje na daljinu u srednjoj i istočnoj Evropi

U okviru saradnje sa Institutom CEELI Forum sudija Srbije je za područije Republike Srbije izdao „Praktične smernice za suđenje na daljinu u srednjoj i istočnoj Evropi“

Objedinjen predlog za izmenu sudskog poslovnika

Septembar 2023. godine

Predlog za dopunu Etičkog kodeksa sudija

Oktobar 2023. god.

Predlog izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku

2021. godina

Osnovna obuka medijatora - Krusevac 2022

Oktobar 2022. godine

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI