U okviru projekta "Postigni dogovor, reši spor" sačinjena je monografija "Medijacija u sudu”.

 

Za uspešno upućivanje stranaka na postupka medijacije potrebno je da se sudije upoznaju sa prednostima i svojstvima ovog postupka, da steknu znanja kako bi prepoznali predmete koji su podobni za postupak medijacije i pružili stranama potrebne informacije koje se odnose na posledice pokretanja postupka medijacije na sudski postupak i informacije o mogućim načinima okončanja postupka.


Važnu ulogu u upućivanju strana na medijaciju ima organizovana Info-služba za podršku alternativnim načinima rešavanja sporova. Način rada i uloga Info-službe uređuje se programom medijacije u sudu. Drugi deo monografije posvećen je kreiranju i sprovođenju programa medijacije.

 

Autori monografije su Nebojša Đuričić, sudija Višeg suda u Beogradu i Mina Vulić polaznica početne obuke Pravosudne Akademije, recenzent je bila Vesna Filipović, sudija Apelacionog suda u Begoradu.

 

Sastavni deo monografije predstavljaju i obrasci koji se nalaze u njoj kao i odluke, modeli i obrasci za koje smatramo da vam mogu koristiti i koje možete preuzeti:

 

Odluke predsednika suda:

  • Odluka o osnivanju Info službe

  • Odluka o načinu postupnja

 

Materijal za rad Info službe

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI