Nažalost prilikom usvajanja Nacionalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2017. godinu nisu uzeti u obzir naši argumenti te i dalje ne postoji mogućnost da se poslodavci iz oblasti pravosuđa uključe u sprovođenje programa stručne prakse koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, odnosno pripravnici iz pravosuđa na ovakav način ne mogu dobijati naknadu za svoj rad.

forum-sudija-head03.jpg

Ponovo smo se obratili Ministarstvu pravde, Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva za omladinu i sport da zajedniči pronađu način da se diplomiranim pravnicima omogući primanje nekog vida naknade u periodu u kome stiču praksu u sudu radi polaganja pravosudog ispita.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI