Forum sudija Srbije sa zadovoljstvom želi da informiše javnost da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prihvatilo naš predlog, pa će se Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2018. godinu omogućiti da se program stručne prakse realizuje i u pravosuđu.

volonteri

Naime, do ove godine Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja preko Nacionalne službe zapošljavanja realizovala je programe tzv. „prve šanse“ odnosno plaćene stručne prakse za lica koja započinju rad kod poslodavaca koji pripadaju privatnom sektoru i 30% od ukupno planiranog broja prijavljenih lica za one koji apliciraju za rad u javnom sektoru i to u oblastima: zdravstva, obrazovanja i zdravstvene zaštite.

Forum sudija Srbije je prepozano očigledan propust nadležnih organa, jer je bez ikakvog razloga iz javnog sektora izostavljeno pravosuđe koje angažuje mlade pravnike za sticanje radnog iskustva, pre svega radi ispunjenja uslova za polaganje pravosudnog ispita, ali i radi obučavanja i osposobljavanja budućih nosilaca pravosudnih funkcija. Nažalost, višegodišnja praksa je da se pripravnici angažuju po osnovu Ugovora o volonterskom radu. Kako je reč o dvogodišnjoj pripravničkoj praksi koja podrazumeva ozbiljan rad bez naknade, smatrali smo da i naše kolege zaslužuju da budu obuhvaćeni programom koji bi im pomogao da uz simboličnu novčanu naknadu završe neophodni pripravnički staž.

Posle više dopisa upućenih Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, uz podršku Ministarstva pravde i Komisije za reformu pravosuđa, prihvaćen je naš predlog, tako da pozivamo sve pripravnike iz pravosuđa, kao i one koji planiraju da to budu, prate internet stranicu nadležnog ministarstva o datumu realizacije programa, a mi ćemo se potruditi da i na našoj stranici dobijete što više informacija.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI