vertikalno-3.jpg
 

Forum sudija Srbije otpočeo je realizaciju projekta “Reši spor,postigni dogovor”. Ciljprojekta jepomoć i podršku sudovima u relizaciji programa medijacije u sudu u skladu sa zakonom i Uputstvom za unapređenje medijacije. Projekat se sprovodi na teritoriji Republike Srbije i vremenski nije ograniče.

Normativni okvir u Republici Srbiji propisuje obavezu suda da pruži strankama i građanima potpunu informisanost o mogućnosti rešavanja spora u postupku medijacije. Pored zakona, Uputsvo o unapređenju medijacije propisuje obavezu osnovnim, višim i privrednim sudovima da uspostave Info službe za podršku medijaciji. Kako bi pružili podršku i pomoć sudovima u realizaciji ove obaveze okupili smo sudije koje imaju iskustvo sa medijacijom u sudu. Članovi našeg tima su bili pokretači i učesnici u osnivanja službi u Drugom opštinskom sudu u Beogradu, Drugom osnovnom sudu u Beogradu i Osnovnom sudu u Nišu. Cilj nam je da podelimo naše iskustvo i pomognemo koleginicama i kolegama.

Namera nam je da pomognemo sudovima u postupku osnovanja Info službi. Različita iskustva koja imamo želimo da podelimo sa sudovima kako bi oni pronašli najpogodniji model za razvoj programa medijacije. Pomoćićemo im oko sačinjavanja normativnog okvira koji svaki sud mora da donese, u postupku osnivanja i načina rada Info-službi.

U okviru projekta realizovaćemo radionice za zaposlene u Info-službi. Cilj radionice je da se zaposleni pripreme za rad u samoj službi, da steknu osnovna znanja o medijaciji kako bi mogli da daju strankama i građanima kvalitetne i potpune informacije o medijaciji. Pripremili smo i radionuice namenjene sudijama i ima za cilj da sudijama približi postupak medijacije, približi koji su to medijabilnnnni predmeti i upozna ih sa načinom na koji mogu strankama približiti i uputili na postupak medijacije.

                                                          

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI