Forum sudija Srbije smatra da Ustav Republike Srbije koji postavlja i održava temelje demokratije naše države i omogućava uravnoteženu distribuciju vlasti i moći, treba da bude u istim maniru i izmenjen, u duhu tolerancije, razmene mišljenja svih zainteresovanih učesnika i javnosti i usvajanjem kroz slobodnu debatu najboljih pravnih principa demokratije, u korist svih građanki i građana Republike Srbije.

Logo forum

Imajući u vidu dešavanja koja su predhodila ovom saopštenju, Forum sudija Srbija izražava zabrinutost, s obzirom na način na koji teče debata povodom Ustavnih amandmana na Ustav Republike Srbije.

Činjenica da je Republika Srbija u predhodnom periodu uradila mnogo na svom putu da postane punopravna članica Evropske Unije, govori u prilog tome da ne bi bilo celishodno ignorisati demokratske tekovine pravnih sistema država članica Evropske unije, čiji član želimo da postanemo.

Forum sudija Srbije još jednom ističe da se održiva ustavna reforma mora odvijati uzimajući u obzir mišljenja svih zainteresovanih strana. Prema tome, nacionalna rasprava o pitanjima treba da dobije apsolutni značaj i da bude u kontekstu omogućavanja svih zainteresovanih strana da aktivno učestvuju u debati i na taj način doprinose promenama koje će imati veliki uticaj na celokupno građanstvo u narednom periodu. Ne treba zaboraviti da je Ustav Republike Srbije, njen najviši pravni akt. Izmena Ustava treba da se sprovede na način koji rešava probleme sa kojima se suočavaju građani Republike Srbije, na posredan ili neposredan način i olakšava ostvarivanje njihovih kolektivnih nacionalnih aspiracija.

Forum sudija Srbije, poziva sve zainteresovane strane da se aktivno uključe u proces izmene Ustava Republike Srbije, jer se samo zajedničkim snagama i međusobnim razumevanjem u duhu tolerancije i razmene mišljenja, može poboljšati i unaprediti proces ustavne reforme.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI