OSNOVNA OBUKA MEDIJATORA

Forum sudija Srbije je od strane Ministarstva pravde na osnovu Zakona o posredovanju u rešavanju sporova i Pravilnnika o bližim uslovima i postupku za izdavanje dozvole za sprovođenje osnovne i specijalizovane obuke posrednika i nadzoru nad sprovođenjem obuke, dobio dozvolu za sprovodjnje osnovne obuke posrednika u rešavanju sporova-medijatora ( u ovom tekstu reči “posrednik u rešavanju sporova” i “medijator” su sinonimi)

Ko sve može biti medijator?

Medijator, odnosno posrednik u rešavanju sporova može biti lice koje je: poslovno sposobno;državljanin Republike Srbije; završilo osnovnu obuku za medijatora; ima visoku stručnu spremu; nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja; ima dozvolu za posredovanje; je upisano u Registar posrednika.

Iako je Forum sudija Srbije strukovno udruženje sudija obuku mogu da pohađaju sva zainteresovana lica.

Program obuke

Program obuke koju organizuje Forum sudija Srbije u potpunosti je usklađen sa Pravilnniko programu osnovne obuke posrednika, donetog od strane Ministrastva pravde.

Program obuke obuhvata teme kao što su: alternativno rešavanje sporova, pojam medijacije, načela medijacije, faze medijacije, veštine slušanja, veštine postavljanja pitanja, veštine prikupljanja informacija, veštine identifikovanja tačaka konflikta, veština pregovaranja… i niz praktičnih vežbi.

Nakon okončanja obuke

Nakon okončanju obuke polaznici stiču Uverenje o završenoj osnovnoj obuci na osnovu koga se mogu upisati u registar posrednika u rešavanju sporova i dobiti dozvolu za posredovanje u rešavanju sporova.

Ukoliko ste zainteresovani za pohađanje osnovne obuke prijavu možete poslati naoffice@forumsudija.org.rs

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI