• PREDLOG ZA POBOLjŠANjE MATERIJALNOG POLOŽAJA SUDIJA
  • PROJEKAT „ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE U SUDSKOJ PRAKSI“
  • FORUM SUDIJA SRBIJE
    Saznajte više o našem udruženju
  • M E D I J A C I J A
    Saznajte šta je to medijacija
  • VEBINAR: SUĐENjE NA DALjINU - PRAVNI OKVIR I PRAKSA

 

Forum sudija Srbije predstavlja nevladino, neprofitno strukovno udruženje, osnovano 02 avgusta 2015. godine, sa ciljem jačanja integriteta i nezavisnosti sudija, promovisanja sudijske funkcije, jačanju ugleda suda, poboljšanja materijalnnog položaja sudija, stručnog usavršavanja i saradnje.

 

 

Poziv na seminar "Osnovna obuka medijatora" u Kruševcu od 13. do 18. oktobra 2022. godine

Program obuke obuhvata teme kao što su: pojam medijacije, načela medijacije, faze medijacije, veštine aktivnog slušanja, veštine identifikovanja tačaka konflikta, veština pregovaranja… i niz praktičnih vežbi.

Detaljnije

Poziv na seminar "Greške u medicini i medicinsko veštačenje - pravni aspekti"

Teme seminara biće: osnovi i vrste odgovornosti zbog greške u medicini, "stručna greška" i "greška u obaveštavanju", tok postupka od tužbe do pravnosnažne odluke, pravilno postavljanje zadatka veštaku i primeri ...

Detaljnije

Održana konferencija za novinare Foruma sudija Srbije u Media centru u Beogradu

Tema konferencije bile su ustavne reforme u Republici Srbiji i stanje u pravosuđu (materijalno, kadrovsko, tehničko i dr.) i njihov uticaj na ostvarenje prava građana.

Detaljnije

Treći dan regionalnog okruglog stola na Jastrepcu

Trećeg dana Regionalnog savetovanja na Jastrepcu tema je bila “Evolucija ili revolucija Krivičnog zakonodavstva u Republici Severna Makedonija i Republici Srbiji”, moderator je bila Ivana Milovanović, sudija Osnovnog suda u ...

Detaljnije

Drugi dan regionalnog okruglog stola na Jastrepcu

Drugi dan, prvi panel Regionalnog okruglog stola na Jastrepcu otvorio je kao moderator Dejan Petković sudija Osnovnog suda u Somboru. Ovaj panel bio je posvećen aktuelnim temama građanske materije, u ...

Detaljnije

Otvoren regionalni okrugli sto na Jastrepcu u organizaciji Foruma sudija Srbije

Regionalni okrugli sto "Pravosuđe na prostoru Zapadnog Balkana - (R)evolucija sudskih postupaka" otvoren je 26.05.2022. god. na Jastrepcu u organizaciji Foruma sudija Srbije.

Detaljnije

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI

Najnovije vesti

Najnovija dešavanja Foruma sudija Srbije