• PREDLOG ZA POBOLjŠANjE MATERIJALNOG POLOŽAJA SUDIJA
  • PROJEKAT „ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE U SUDSKOJ PRAKSI“
  • FORUM SUDIJA SRBIJE
    Saznajte više o našem udruženju
  • M E D I J A C I J A
    Saznajte šta je to medijacija
  • VEBINAR: SUĐENjE NA DALjINU - PRAVNI OKVIR I PRAKSA

 

Forum sudija Srbije predstavlja nevladino, neprofitno strukovno udruženje, osnovano 02 avgusta 2015. godine, sa ciljem jačanja integriteta i nezavisnosti sudija, promovisanja sudijske funkcije, jačanju ugleda suda, poboljšanja materijalnnog položaja sudija, stručnog usavršavanja i saradnje.

 

 

Foruma sudija Srbije predstavio je svoje aktivnosti sudijama Osnovnog suda u Novom Pazaru

Dana 17.marta 2023. godine Forum sudija Srbije predstavio je svoje aktivnosti sudijama Osnovnog suda u Novom Pazaru. Tokom predstavljanja sudije su imale priliku da od Predsednika upravnog odbora Nebojše Đuričića ...

Detaljnije

Poziv na onlajn seminar „Autorsko pravo i pravo industrijske svojine u praksi sudova u Republici Srbiji“

Pozivamo vas na onlajn seminar „Autorsko pravo i pravo industrijske svojine u praksi sudova u Republici Srbiji“ koji se održava 25. marta 2023. godine u organizaciji Asocijacije pravnika AEPA. Predavač ...

Detaljnije

Radno aktivni penzioneri – da i zašto da ne? (Кako penzioneri i u kom statusu mogu da rade)

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa tekst je napisala Jelena Janković, sudija Osnovnog suda u Kragujevcu i predsednik Odeljenja za radne sporove, kao i član Foruma sudija Srbije.

Detaljnije

Poziv na Osnovnu obuku medijatora u Beogradu - 30. i 31. marta i od 03. do 05. aprila 2023. god.

Imamo veliko zadovoljstvo da vas obavestimo da će Forum sudija Srbije organizovati još jednu Osnovnu obuku za posrednike – medijatore. Osnovna obuka će se sprovesti u pet radnih dana. Prva ...

Detaljnije

Nije teško biti u pravu - medijacija u potrošačkim sporovima

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa tekst je napisao Nemanja Rilke, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Somboru i član Foruma sudija Srbije.

Detaljnije

Otkud sada treba da platim i sudske takse?

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa tekst je napisala Ana Burić, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu i član Foruma sudija Srbije.

Detaljnije

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI

Najnovije vesti

Najnovija dešavanja Foruma sudija Srbije