• PREDLOG ZA POBOLjŠANjE MATERIJALNOG POLOŽAJA SUDIJA
  • PROJEKAT „ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE U SUDSKOJ PRAKSI“
  • FORUM SUDIJA SRBIJE
    Saznajte više o našem udruženju
  • M E D I J A C I J A
    Saznajte šta je to medijacija
  • VEBINAR: SUĐENjE NA DALjINU - PRAVNI OKVIR I PRAKSA

 

Forum sudija Srbije predstavlja nevladino, neprofitno strukovno udruženje, osnovano 02 avgusta 2015. godine, sa ciljem jačanja integriteta i nezavisnosti sudija, promovisanja sudijske funkcije, jačanju ugleda suda, poboljšanja materijalnnog položaja sudija, stručnog usavršavanja i saradnje.

 

 

Održana radionica u Novom Sadu na temu: "Medijacija i upućivanje predmeta iz suda"

Pravosudna akademija je 15. i 16. juna 2023. godine, u saradnji sa Forumom sudija Srbije, u sali Apelacionog suda u Novom Sadu organizovala radionicu za korisnike početne obuke na temu: ...

Detaljnije

Od čega zavisi ishod postupka pred apelacionim (žalbenim) sudom?

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa tekst je napisao Dejan Petković, sudija Osnovnog suda u Somboru i član Foruma sudija Srbije.

Detaljnije

Zaštita oštećenog od sekundarne viktimizacije u krivičnom postupku

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa tekst je napisala Ivana Milovanović, sudija Osnovnog suda u Nišu i članica Upravnog odbora Foruma sudija Srbije.

Detaljnije

Poziv na onlajn seminar „Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova (medijacija)“

U saradnji sa advokatom Nenadom Cvjetićaninom, licenciranim medijatorom, koji ima veliko iskustvo u zastupanju trgovačkih društava, Forum sudija Srbije organizuje celodnevni seminar u onlajn formatu 20. juna 2023. godine, na ...

Detaljnije

Viktimizacija po drugom pravnom osnovu

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa tekst je napisao Dušan Dakić, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, član Foruma sudija Srbije i master prava Univerziteta u Glazgovu.

Detaljnije

Privremeno i povremeno – i tako sve do penzije?

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa tekst je napisala Jelena Janković, sudija Osnovnog suda u Kragujevcu i predsednik Odeljenja za radne sporove, kao i član Foruma sudija Srbije.

Detaljnije

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI

Najnovije vesti

Najnovija dešavanja Foruma sudija Srbije