• PREDLOG ZA DOPUNU ETIČKOG KODEKSA SUDIJA
  Forum sudija Srbije sačinio je predlog za dopunu Etičkog kodeksa sudija, u skladu sa mišljenjem br 25. Konsultativnog veća evropskih sudija.
 • PREDLOG ZA POBOLjŠANjE MATERIJALNOG POLOŽAJA SUDIJA
 • PROJEKAT „ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE U SUDSKOJ PRAKSI“
 • FORUM SUDIJA SRBIJE
  Saznajte više o našem udruženju
 • M E D I J A C I J A
  Saznajte šta je to medijacija
 • VEBINAR: SUĐENjE NA DALjINU - PRAVNI OKVIR I PRAKSA

 

Forum sudija Srbije predstavlja nevladino, neprofitno strukovno udruženje, osnovano 02 avgusta 2015. godine, sa ciljem jačanja integriteta i nezavisnosti sudija, promovisanja sudijske funkcije, jačanju ugleda suda, poboljšanja materijalnnog položaja sudija, stručnog usavršavanja i saradnje.

 

 

Formiran Savet za pravdu po meri čoveka u Pančevu

U prostorijama Višeg suda u Pančevu, u okviru USAID projekta "Pravda za sve” formiran je „Savet za pravdu po meri čoveka“. Okupili su se predstavnici pravosudnih institucija, među kojima predsednice ...

Detaljnije

Saopštenje za javnost: PLATE SU PITANjE INTEGRITETA: NE DOBIJAJU ONI MNOGO, NEGO MI MALO

FORUM SUDIJA SRBIJE TRAŽI OD VLADE DA RAZMOTRI ARGUMENTE I PREDUZME KORAKE KOJI BI OSIGURALI DA SUDIJE BUDU PRAVEDNO PLAĆENE ZA SVOJ RAD.

Detaljnije

Saopštenje za javnost Foruma sudija Srbije: Penzije sudija nisu dovoljne za dostojanstven život

Prosečna penzija sudije je skoro upola manja od njegove plate! Plate sudija, koji odlučuju o pravdi i slobodi, nedopustivo su niske, kao što penzije nisu u skladu sa dostojanstvom funkcije, ...

Detaljnije

Unapređenje institucionalnog odgovora na nasilje u porodici

U Kragujevcu je 4. aprila 2024. godine organizovana radionica na temu „Mogućnost unapređenja institucionalnog odgovora na nasilje u porodici“. Ista radionica održana je i u Aranđelovcu 5. aprila 2024. godine.

Detaljnije

Sapštenje za javnost Foruma sudija Srbije: Za nezavisnost rada sudstva presudan je bolji materijalni položaj

DA LI ĆE SE MINISTAR PRAVDE U NOVOJ VLADI SRBIJE BAVITI MATERIJALNIM POLOŽAJEM ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU?
Garancija nezavisnosti sudstva, kao važnog segmenta stabilnosti društva i kao grane vlasti, uz mogućnost ...

Detaljnije

SOMBOR - SAVETI ZA PRAVDU PO MERI ČOVEKA

U Osnovnom sudu u Somboru, u okviru USAID projekta "Pravda za sve” formiran je prvi u Vojvodini „Savet za pravdu po meri čoveka“, kojeg čine predstavnici sistema pravosuđa, Gradske uprave, ...

Detaljnije

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI

Najnovije vesti

Najnovija dešavanja Foruma sudija Srbije