Forum sudija Srbije dostavio je Ministarstvu pravde predlog za izmenu sudskog poslovnika. Predložili smo da se Sudski poslovnik dopuni odredbama koje bi preciznije uredile način na koji se vrši raspodela predmeta između sudija prilikom formiranja novih veća. Drugi predlog se odnosi na mogućnost formiranja „pomoćnih spisa“ dok se odlučuje po žalbi na rešenje o privremenoj meri.

51788903_1xxl.jpg

RASPODELA PREDMETA SUDIJAMA

U cilju obezbeđenja jednake opterećenosti svih sudija u postupku formiranja novog veća u kome će postupati sudija predmeti se razvrstavaju po starosti i to tako da novoformirano veće čini prosek broja predmeta odeljenja, pri čemu se sudiji u rad dodeljuje prosek broja starih predmeta (preko dve godine po datumu prijema inicijalnog akta), prosek odeljenja hitno-starih predmeta (preko pet godina po datumu prijema inicijalnog akta) i prosek naročino hitno-starih predmeta (preko deset godina po datumu prijema inicijalnog akta).

FORMIRANjE POMOĆNIH SPISA

Predalažemo da se odredbe Sudskog poslovnika dopune na taj način što bi se predvidele odredbe koje bi propisivale da u svim onim slučajevima kada se spisi predmeta dostavljaju drugostepenom sudu na odlučivanje o žalbama na rešenja o privremenim merama, novčanom kažnjavanju... da se spisi dostave žalbenom sudu, da prvostepeni sud sačini pomoćni spis i da se nastavi sa prvostepenim postupkom.

Prvostepeni sud bi formirao „pomoćne spise“ na taj način što bi spise predmeta fotokopirao. U periodu dok su spisi predmeta u drugostepenom sudu, prvostepeni sud bi nesmetano, bez nepotrebnog odlaganja postupao u predmetu, održavao ročišta. Na ovaj način omogućilo bi se da prvostepeni sud nesmetano postupa u predmetu, korišćenjem „pomoćnih spisa“ dok se spisi predmeta nalaze u drugostepenom sudu na odlučivanju o žalbi.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI