Održana radionica u Novom Sadu na temu: "Medijacija i upućivanje predmeta iz suda"

Pravosudna akademija je 15. i 16. juna 2023. godine, u saradnji sa Forumom sudija Srbije, u sali Apelacionog suda u Novom Sadu organizovala radionicu za korisnike početne obuke na temu: „Medijacija kao alternativan način rešavanja sporova“.


Od čega zavisi ishod postupka pred apelacionim (žalbenim) sudom?

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa tekst je napisao Dejan Petković, sudija Osnovnog suda u Somboru i član Foruma sudija Srbije.


Zaštita oštećenog od sekundarne viktimizacije u krivičnom postupku

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa tekst je napisala Ivana Milovanović, sudija Osnovnog suda u Nišu i članica Upravnog odbora Foruma sudija Srbije.


Poziv na onlajn seminar „Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova (medijacija)“

U saradnji sa advokatom Nenadom Cvjetićaninom, licenciranim medijatorom, koji ima veliko iskustvo u zastupanju trgovačkih društava, Forum sudija Srbije organizuje celodnevni seminar u onlajn formatu 20. juna 2023. godine, na kome ćete saznati sve najvažnije informacije o vansudskom rešavanju sporova, sa posebnim akcentom stavljenim na rešavanje potrošačkih sporova. Forum sudija Srbije predstavlja organizaciju koja je od strane Ministarstva pravde registrovana za sprovođenje Osnovne obuke medijatora. Forum sudija Srbije okuplja sudije, koje se pored svog osnovnog poziva bave i medijacijom kao alternativnim načinom rešavanja sporova.


Viktimizacija po drugom pravnom osnovu

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa tekst je napisao Dušan Dakić, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, član Foruma sudija Srbije i master prava Univerziteta u Glazgovu.


Privremeno i povremeno – i tako sve do penzije?

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa tekst je napisala Jelena Janković, sudija Osnovnog suda u Kragujevcu i predsednik Odeljenja za radne sporove, kao i član Foruma sudija Srbije.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI