Pritvor u krivičnom postupku po privatnoj krivičnoj tužbi

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog kolege Dušana Dakića, sudije Osnovnog suda u Novom Sadu i člana Foruma sudija Srbije.


Dvodnevna obuka "Trening trenera" održana u Paraćinu

Forum sudija Srbije je za svoje članove organizovao dvodnevnu obuku dana 11. i 12. aprila. Obuka, “Trening trenera” je organizovana kako bi sudije i polaznici početne obuje imali mogućnost da prošire svoje trenerske, govorne i predavačke veštine. Trening je organizovan u Osnovnom sudu u Paraćinu i ovom prilikom se zahvaljujemo predsednici suda Ireni Spasić na srdačnom i toplom gostoprimstvu.


Sporazum o priznanju prekršaja - prednosti i dileme

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog dr Sanja Strgar, sudije Prekršajnog suda u Novom Sadu i člana Foruma sudija Srbije


Otvorena vrata pravosuđa na temu „Fantomske firme na lažnim adresama“

U okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa dana 16. marta 2022. godine u organizaciji Foruma sudija Srbije i Udruženja tužilaca Srbije održana su tematska „Otvorena vrata“ na temu „Fantomske firme na lažnim adresama“. Mina Vulić, polaznica Pravosudne Akademije i član Foruma sudija Srbije je ujedno i moderator ovog online sastanka.


Prekršajno-pravni osvrt na nepostupanje po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog kolege Dušana Miloševića, sudije Prekršajnog suda u Kruševcu i člana Foruma sudija Srbije.


Potpisan protokol o saradnji između Foruma sudija Srbije i Osnovnog suda u Somboru u okviru projekta “Reši spor - postigni dogovor”

U okviru projekta “Reši spor-postigni dogovor” dana 25.03.2022. godine potpisan je protokol o saradnji između Foruma sudija Srbije i Osnovnog suda u Somboru. Protokol su potpisali predsednica Osnovnog suda u Somboru Aleksandra Madurić Kalčan i predsednik upravog odbora Foruma sudija Srbije, Nebojša Đuričić. Cilj protokola je saradnje na sprovođenju Programa alternativnog rešavanja sporova u cilju unapređenja postupka medijacije u Osnovnom sudu u Somboru.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI