Nova funkcija pravosuđa za jači pravni sistem

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog koleginice dr Sanja Strgar, sudije Prekršajnog suda u Novom Sadu i člana Foruma sudija Srbije


Prilozi za evoluciju prekršajnog prava u Republici Srbiji

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog kolege Dušana Miloševića, sudije Prekršajnog suda u Kruševcu, doktoranda Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i člana Foruma sudija Srbije


Načelo javnosti u krivičnom postupku tokom trajanja vanrednog stanja i epidemije zaraznih bolesti izazvane virusom Covid 19 u Republici Srbiji

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog kolege Dušana Dakića, sudije Osnovnog suda u Novom Sadu, člana Foruma sudija Srbije i postdiplomca Pravnog fakulteta Univerziteta u Glazgovu


Pravosudna akademija u predstojećoj promeni Ustava Republike Srbije

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog kolege Dušana Miloševića, sudije Prekršajnog suda u Kruševcu, doktoranda Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i člana Foruma sudija Srbije


Veštačenje u prekršajnom postupku - korak ka istini

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog koleginice dr Sanja Strgar, sudije Prekršajnog suda u Novom Sadu i člana Foruma sudija Srbije


Projekat „Online suđenje – prednosti suđenja na daljinu“

Forum sudija Srbije započeo je realizaciju projekta „Online suđenje – prednosti suđenja na daljinu“, uz podršku Fonda za regionalno partnerstvo Kraljevine Holandije (NFRP-MATRA). Projekat će biti sprovođen od strane članova udruženja Forum sudija Srbije u ukupnom trajanju od 12 meseci.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI