Zaštita životne sredine u građanskom pravu

Poslednjih par godina, zagađenje vazduha u gradovima Srbije postaje tako veliko, da smo često u samom vrhu najzagađenijih društava u svetu.


Predlog izmene i dopune Zakona o parničnom postupku

Predlog izmena i dopuna koje smo sačinili odnosi se na tridesetak članova Zakona o parničnom postupku za koje smatramo da trebaju da budu izmenjeni, dopunjeni ili obrisani. Predlozi se odnose na odredbe koje regulišu pitanja disciplinske odgovornosti sudija, delegacije nadležnosti, vrednost predmeta spora, troškova postupka, parnice, on-line suđenja ili suđenja na daljinu...


Lišenje roditeljskog prava – prava mera intervencije države u porodični život pojedinca

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog koleginice Ljiljane Marjanović Andrić, sudije Osnovnog suda u Nišu i člana Foruma sudija Srbije


O troškovima prekršajnog postupka

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog kolege Dušana Miloševića, sudije Prekršajnog suda u Kruševcu i člana Foruma sudija Srbije


Troškovi parničnog postupka, zakonska regulativa i praksa

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog koleginice Ljiljane Marjanović Andrić, sudije Osnovnog suda u Nišu i člana Foruma sudija Srbije


Otvorena vrata pravosuđa na temu "Kako možemo doći do informacija od javnog značaja i kada?"

U okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa dana 11. februara 2021. godine u organizaciji Partnera za demokratske promene i Foruma sudija Srbije održana su tematska „Otvorena vrata“ na temu "Kako možemo doći do informacija od javnog značaja i kada?“


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI