Nije teško biti u pravu - medijacija u potrošačkim sporovima

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa tekst je napisao Nemanja Rilke, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Somboru i član Foruma sudija Srbije.


Otkud sada treba da platim i sudske takse?

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa tekst je napisala Ana Burić, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu i član Foruma sudija Srbije.


Želim da dam otkaz, koja su moja prava?

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa tekst je napisala Jelena Janković, sudija Osnovnog suda u Kragujevcu, predsednik Odeljenja za radne sporove i član Foruma sudija Srbije.


Stručno usavršavanje medijatora održano u Somboru

Nastavljamo aktivnosti u okviru projekta Postigni dogovor, reši spor.


Poziv na osnovnu obuku medijatora u Kruševcu

Program obuke obuhvata teme kao što su: pojam medijacije, načela medijacije, faze medijacije, veštine aktivnog slušanja, veštine identifikovanja tačaka konflikta, veština pregovaranja… i niz praktičnih vežbi.


Poziv na osnovnu obuku medijatora u Beogradu

Program obuke obuhvata teme kao što su: pojam medijacije, načela medijacije, faze medijacije, veštine aktivnog slušanja, veštine identifikovanja tačaka konflikta, veština pregovaranja… i niz praktičnih vežbi.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI