ZAŠTITA SUDIJA I SUDA OD NEPRIMERENOG UTICAJA

Visoki savet sudstva usvojio 7. Decembra 2023. godine Pravilnik o zaštiti sudije i suda od neprimerenog uticaja, koji propisuje procedure i postupak zaštitie sudija.Forum sudija Srbije sačinio je predlog za dopunu Etičkog kodeksa sudija

Forum sudija Srbije, sačinio je predlog za dopunu Etičkog kodeksa sudija, u skladu sa mišljenjem br 25. Konsultativnog veća evropskih sudija. Predložene izmene se odnose na slobodu izražavanja sudija, kako u sudskim postupcima, tako i u javnim kontroverzama.


Četvrti panel u okviru "DANI FORUMA" - Realizacija principa otvoreno pravosuđe u parničnom postupku

Treće stručno-pravosudno savetovanje „DANI FORUMA“ ove godine je održano u Somboru, u zdanju „Županije“, dana 28. i 29. septembra 2023. godine. Savetovanje organizujemo uz podršku zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope “Podrška reformi pravosuđa u Srbiji”.


Treći panel u okviru "DANI FORUMA" - DNK u krivičnom postupku

Treće stručno-pravosudno savetovanje „DANI FORUMA“ ove godine je održano u Somboru, u zdanju „Županije“, dana 28. i 29. septembra 2023. godine. Savetovanje organizujemo uz podršku zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope “Podrška reformi pravosuđa u Srbiji”.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI