Poziv na seminar "Osnovna obuka medijatora" u Kruševcu od 13. do 18. oktobra 2022. godine

Program obuke obuhvata teme kao što su: pojam medijacije, načela medijacije, faze medijacije, veštine aktivnog slušanja, veštine identifikovanja tačaka konflikta, veština pregovaranja… i niz praktičnih vežbi.


Poziv na seminar "Greške u medicini i medicinsko veštačenje - pravni aspekti"

Teme seminara biće: osnovi i vrste odgovornosti zbog greške u medicini, "stručna greška" i "greška u obaveštavanju", tok postupka od tužbe do pravnosnažne odluke, pravilno postavljanje zadatka veštaku i primeri iz domaće sudske prakse. Radionica je namenjena svim pružaocima zdravstvene zaštite, pravnicima koji se bave medicinskim pravom i drugim zainteresovanim licima iz javnog i privatnog sektora kako bi se podrobnije upoznali sa postojećim relevantnim propisima i sudskom praksom, a i unapredili svoja znanja i veštine kroz interaktivnu obuku i diskusiju sa eminentnim stručnjacima iz oblasti medicinskog prava.


Održana konferencija za novinare Foruma sudija Srbije u Media centru u Beogradu

Tema konferencije bile su ustavne reforme u Republici Srbiji i stanje u pravosuđu (materijalno, kadrovsko, tehničko i dr.) i njihov uticaj na ostvarenje prava građana.


Treći dan regionalnog okruglog stola na Jastrepcu

Trećeg dana Regionalnog savetovanja na Jastrepcu tema je bila “Evolucija ili revolucija Krivičnog zakonodavstva u Republici Severna Makedonija i Republici Srbiji”, moderator je bila Ivana Milovanović, sudija Osnovnog suda u Nišu.


Drugi dan regionalnog okruglog stola na Jastrepcu

Drugi dan, prvi panel Regionalnog okruglog stola na Jastrepcu otvorio je kao moderator Dejan Petković sudija Osnovnog suda u Somboru. Ovaj panel bio je posvećen aktuelnim temama građanske materije, u kojem su panelisti predstavili izazove sa kojima se susreće domaća sudska praksa. Na ovom panelu otvorena su mnoga pitanja poput besplatne pravne pomoći, elektronskog dostavljanja kao i sporova male vrednosti.


Otvoren regionalni okrugli sto na Jastrepcu u organizaciji Foruma sudija Srbije

Regionalni okrugli sto "Pravosuđe na prostoru Zapadnog Balkana - (R)evolucija sudskih postupaka" otvoren je 26.05.2022. god. na Jastrepcu u organizaciji Foruma sudija Srbije.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI