Održan drugi sastanak „Saveta za pravdu po meri čoveka” u Somboru

Forum sudija Srbije je u okviru projekta „Pravda za sve“ preduzeo početne korake u osnivanju Saveta za pravdu po meri čoveka. U pitanju su lokalni odbori sastavljeni od predstavnika organa, organizacija i institucija, sa jedne i građana, tačnije, građanskih udruženja, sa druge strane. Saveti se osnivaju pri sudovima opšte nadležnosti i do sada je u Srbiji osnovano šest ovakvih odbora - u Osnovnom sudu u Požegi, Somboru, Pirotu, Nišu, Vršcu i Pančevu.


Formiran Savet za pravdu po meri čoveka u Pančevu

U prostorijama Višeg suda u Pančevu, u okviru USAID projekta "Pravda za sve” formiran je „Savet za pravdu po meri čoveka“. Okupili su se predstavnici pravosudnih institucija, među kojima predsednice Višeg i Osnovnog suda u Pančevu, predstavnike Višeg i Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, te predstavnike policijske uprave. Prisutni su bili i predstavnici centara za socijalni rad Pančevo, Alibunar i Kovačica, direktorka Nacionalne službe za zapošljavanje u Pančevu, predstavnik Advokatske komore Vojvodine, udruženja osoba sa invaliditetom iz Pančeva, romskog udruženja s područja Južnobanatskog okruga, kao i dva predstavnika Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije.


Saopštenje za javnost: PLATE SU PITANjE INTEGRITETA: NE DOBIJAJU ONI MNOGO, NEGO MI MALO

FORUM SUDIJA SRBIJE TRAŽI OD VLADE DA RAZMOTRI ARGUMENTE I PREDUZME KORAKE KOJI BI OSIGURALI DA SUDIJE BUDU PRAVEDNO PLAĆENE ZA SVOJ RAD.


Saopštenje za javnost Foruma sudija Srbije: Penzije sudija nisu dovoljne za dostojanstven život

Prosečna penzija sudije je skoro upola manja od njegove plate! Plate sudija, koji odlučuju o pravdi i slobodi, nedopustivo su niske, kao što penzije nisu u skladu sa dostojanstvom funkcije, koju je sudija obavljao do penzionisanja. Budući da će u narednih nekoliko godina blizu 500 sudija otići u penziju i ova mesta biće neophodno popuniti, da li će nova Vlada obratiti dužnu pažnju na goruća pitanja u srpskom pravosuđu?


Unapređenje institucionalnog odgovora na nasilje u porodici

U Kragujevcu je 4. aprila 2024. godine organizovana radionica na temu „Mogućnost unapređenja institucionalnog odgovora na nasilje u porodici“. Ista radionica održana je i u Aranđelovcu 5. aprila 2024. godine.


Sapštenje za javnost Foruma sudija Srbije: Za nezavisnost rada sudstva presudan je bolji materijalni položaj

DA LI ĆE SE MINISTAR PRAVDE U NOVOJ VLADI SRBIJE BAVITI MATERIJALNIM POLOŽAJEM ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU?
Garancija nezavisnosti sudstva, kao važnog segmenta stabilnosti društva i kao grane vlasti, uz mogućnost da zaposleni iz pravosuđa mogu da žive dostojanstveno od svoje plate, jer nemaju alternativu da se bave drugim poslovima, izuzetno je važno pitanje za budućeg Ministra srpskog pravosuđa, u novoj Vladi Srbije. „Sudije treba da su motivisane, jer je na njima izuzetno velika odgovornost i teret svih odluka koje donose, a građani da ne sumnjaju u svoje prava na pravično suđenje. Svi znamo da pravičnost i stručnost štiti nezavisnost sudija“, poručuje Nebojša Đuričić, predsednik Upravnog odbora Foruma sudija Srbije.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI