Održan drugi okrugli sto „Suđenje na daljinu”

U četvrtak, 16.09.2021. godine u Novom Sadu održan je drugi okrugli stola na temu „Suđenje na daljinu” u okviru istoimenog projekta koji je podržan od strane Ambasade kraljevine Holandije. Okrugli sto je otvorio predsednik UO Foruma sudija Srbije sudija Nebojša Đuričić, a govornici su bili prof.dr Ivana Krstić, Olga Tešović, sudija i predsednica Osnovnog suda u Požegi, zatim Ivana Milovanović, sudija Osnovnog suda u Nišu, i Dušan Dakić, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu.


Predlog izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku

Vlada Republike Srbije je 27.aprila 2016.godine usvojila Akcioni plan za Poglavlje 23, koji je izrađen nakon višemesečnog procesa, a sve u skladu sa preporukama iz Izveštaja o skriningu za Pregovaračko poglavlje 23. Usledilo je i revidiranje akcionog plana, čija realizacija nam predstoji. Jedno od brojnih pitanja koja su obuhvaćena Akcionim planom je i izmena Zakona o parničnom postupku.

Ministarstvo pravde je 2017. godine formiralo radnu grupu za sačinjavanje predloga izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku. Ministarstvo pravde je tokom februara mseseca 2021. pozvalo sudove i stručnu javnost da dostavi predloge izmena i dopuna, koji poziv smo iskoristili i Ministarstvu pravde dostavili svoje predloge.


Održana dva seminara na temu "Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi" u Novom Sadu

U okviru projekta Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi koji se realizuje u okviru Alumni Grant programa u oblasti Vladavine prava (Rule of Law) finansiranog od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i Forumom sudija Srbije organizovana su dva seminara 16. i 17. septembra 2021. godine u sali Pravosudne akademije u Novom Sadu, na temu „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi“.


Održan okrugli sto pod nazivom "COVID-19 i funkcionisanje pravosuđa"

U organizaciji Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, Ministarstva pravde Republike Srbije, Pravosudne akademije i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, dana 09. Septembra, na Zlatiboru je održan okrugli sto pod nazivom "COVID-19 i funkcionisanje pravosuđa (iskustva i preporuke)". Uz moderatora prof. Stanka Bejatovića, panelisti Ivana Milovanović, sudija Osnovnog suda u Nišu, i Dušan Dakić, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu su informisali učesnike o rezultatima projekta „Suđenje na daljunu“.


Izdata monografija “Suđenje na daljinu – pravni okvir i praksa”

U okviru projekta Suđenje na daljinu na kome Forum sudija Srbije već više meseci vredno radi uz podršku ambasade Kraljevine Holadnije, izdata je monografija “Suđenje na daljinu – pravni okvir i praksa” čiji su autori Profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr.Ivana Krstić, sudija i predsednica Osnovnog suda u Požegi dr. Olga Tešović, sudija Osnovnog suda u Nišu Ivana Milovanović, kao i sudija Osnovnog suda u Novom sadu Dušan Dakić.


Održana prva dva seminara na temu "Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi"

U okviru projekta Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi koji se realizuje u okviru u okviru Alumni Grant programa u oblasti Vladavine prava (Rule of Law) finansiranog od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i Forumom sudija Srbije organizovana su prva dva seminara 02. i 03. septembra 2021. godine u sali Pravosudne akademije u Nišu, na temu „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi“.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI