Troškovi parničnog postupka, zakonska regulativa i praksa

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog koleginice Ljiljane Marjanović Andrić, sudije Osnovnog suda u Nišu i člana Foruma sudija Srbije


Otvorena vrata pravosuđa na temu "Kako možemo doći do informacija od javnog značaja i kada?"

U okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa dana 11. februara 2021. godine u organizaciji Partnera za demokratske promene i Foruma sudija Srbije održana su tematska „Otvorena vrata“ na temu "Kako možemo doći do informacija od javnog značaja i kada?“


Proterivanje neuračunljivog stranca iz Republike Srbije

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog kolege Dušana Dakića, sudije Osnovnog suda u Novom Sadu i člana Foruma sudija Srbije


Otvorena vrata pravosuđa na temu "Zastarelost potraživanja – šta građani treba da znaju?"

U okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa dana 26. јануара 2021. godine u organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava i Foruma sudija Srbije održana su tematska „Otvorena vrata“ na temu „Zastarelost potraživanja – šta građani treba da znaju?“


Nova funkcija pravosuđa za jači pravni sistem

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog koleginice dr Sanja Strgar, sudije Prekršajnog suda u Novom Sadu i člana Foruma sudija Srbije


Prilozi za evoluciju prekršajnog prava u Republici Srbiji

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog kolege Dušana Miloševića, sudije Prekršajnog suda u Kruševcu, doktoranda Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i člana Foruma sudija Srbije


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI