Uspešno organizovana osnovna obuka medijatora u Nišu

Forum sudija Srbije je u septembru 2020. godine organizovao osnovnu obuku posrednika u rešavanju sporova-medijatora. Obuci su prisustvovali naši članovi iz Niša, kao i stručni saradnici iz Info službe za medijaciju Osnovnog i Višeg suda u Nišu


Forum sudija Srbije učestvuje u projektu "Jačanje nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa"

Forum sudija Srbije će učestvovati u programu jačanja kapaciteta nosilacca pravosudnih funkcija koji se realizuje u okviru projekta „Jačanje nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa“ zajedničkog programa Saveta Evrope i Evropske unije Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku.


Otvorena vrata pravosuđa u Leskovcu na temu „Dostupnost tužilaštva građanima“

U okviru projekta “Otvorena vrata pravosuđa” dana 29. jula 2020. godine građani i građanke su bili u mogućnosti da čuju i postave pitanja svom lokalnom sudiji i tužiocu na temu „Dostupnost tužilaštva građanima“.


Predlog za izmenu člana 29. Zakona o sudijama

Forum sudija Srbije dostavio je Radnoj grupi za pripremu tekstova radnih verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, Zakona o uređenju sudova i Zakona o Visokom savetu sudstva predlog za Izmenu člana 29 Zakona o sudijama.


Inicijativa za izmenu Sudskog poslovnika

Forum sudija Srbije pokrenuo je Inicijativu za izmenu Sudskog poslovnika u pogledu načina formiranja veća novoizabranim sudijama. Inicijativu smo uputili Ministarstvu pravde i Vrhovnom kasacionom sudu Srbije.


Osnovna obuka medijatora

Forum sudija Srbije je u januaru 2020. godine za svoje članove organizovao osnovnu obuku posrednika u rešavanju sporova-medijatora. Obuci su prisustvovali naši članovi iz Sombora, Novog Sada, Beograda i Požege.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI