Diskriminacija – šta je to?

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog koleginice Ljiljane Marjanović Andrić, sudije Osnovnog suda u Nišu i člana Foruma sudija Srbije


Komentar na Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije

Forum sudija Srbije smatra da svaki građanin Republike Srbije ima podjednaka prava zajemčena Ustavom. Sva ta prava su temelj jedne demokratske države i društva i samo uz njihovo poštovanje mi možemo biti jedna uređena i stabilna država. Članice Foruma sudija Srbije sačinile su Komentar na Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije.


Otvorena vrata pravosuđa na temu "Hitne mere za sprečavanje nasilja u porodici"

U okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa dana 08. aprila 2021. godine u organizaciji Udruženja tužilaca Srbije i Foruma sudija Srbije održana su tematska „Otvorena vrata“ na temu "Hitne mere za sprečavanje nasilja u porodici“


Zaštita životne sredine u građanskom pravu

Poslednjih par godina, zagađenje vazduha u gradovima Srbije postaje tako veliko, da smo često u samom vrhu najzagađenijih društava u svetu.


Predlog izmene i dopune Zakona o parničnom postupku

Predlog izmena i dopuna koje smo sačinili odnosi se na tridesetak članova Zakona o parničnom postupku za koje smatramo da trebaju da budu izmenjeni, dopunjeni ili obrisani. Predlozi se odnose na odredbe koje regulišu pitanja disciplinske odgovornosti sudija, delegacije nadležnosti, vrednost predmeta spora, troškova postupka, parnice, on-line suđenja ili suđenja na daljinu...


Lišenje roditeljskog prava – prava mera intervencije države u porodični život pojedinca

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog koleginice Ljiljane Marjanović Andrić, sudije Osnovnog suda u Nišu i člana Foruma sudija Srbije


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI