Otvorena vrata pravosuđa na temu "Sve u vezi sa razvodom pred sudom"

U okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa dana 28. oktobra 2020. godine u organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava YUKOM i Foruma sudija Srbije održana su 43. tematska „Otvorena vrata“ na temu "Sve u vezi sa razvodom pred sudom"


Otvorena vrata pravosuđa na temu "Sudska zaštita potrošača"

U okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa dana 27. oktobra 2020. godine u organizaciji Foruma sudija Srbije i Centra za evropske politike održana su 42. tematska „Otvorena vrata“ na temu "Sudska zaštita potrošača"


Projekat „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi“

Projekat „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi“ finansiran je od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji u okviru Alumni Grant programa u oblasti Vladavine prava (Rule of Law). Projekat se realizuje od strane članova udruženja Foruma sudija Srbije koji su ujedno i članovi Alumni kluba programa Otvoreni svet (the Open World), a uz podršku Pravosudne akademije Republike Srbije.


Neujednačena primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici na području Grada Beograda

Zaštitnik građana i Autonomni ženski centar su, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, sproveli dubinsko istraživanje o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici na teritoriji Grada Beograda, koje je javno predstavljeno na Okruglom stolu održanom dana 8. oktobra 2020.g. u Beogradu.


Forum sudija Srbije organizovao je osnovnu obuku posrednika u rešavanju sporova - medijatora

Forum sudija Srbije je u početkom oktobra 2020. godine organizovao osnovnu obuku posrednika u rešavanju sporova-medijatora. Obuci su prisustvovali naši članovi iz Beograda, kao i stručni saradnici iz Info službe za medijaciju Drugog osnovnog suda u Beogradu.


Otvorena vrata pravosuđa na temu "Šta sve treba da znamo o troškovima sudskog postupka?"

U okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa dana 8. oktobra 2020. godine u organizaciji Foruma sudija Srbije i Društva sudija Srbije održana su tematska „Otvorena vrata“ na temu "Šta sve treba da znamo o troškovima sudskog postupka?"


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI