Prekršajno-pravni osvrt na nepostupanje po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog kolege Dušana Miloševića, sudije Prekršajnog suda u Kruševcu i člana Foruma sudija Srbije.


Potpisan protokol o saradnji između Foruma sudija Srbije i Osnovnog suda u Somboru u okviru projekta “Reši spor - postigni dogovor”

U okviru projekta “Reši spor-postigni dogovor” dana 25.03.2022. godine potpisan je protokol o saradnji između Foruma sudija Srbije i Osnovnog suda u Somboru. Protokol su potpisali predsednica Osnovnog suda u Somboru Aleksandra Madurić Kalčan i predsednik upravog odbora Foruma sudija Srbije, Nebojša Đuričić. Cilj protokola je saradnje na sprovođenju Programa alternativnog rešavanja sporova u cilju unapređenja postupka medijacije u Osnovnom sudu u Somboru.


Završna konferencija projekta "Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi" održana u Beogradu

Dana 4. marta 2022. godine, u Beogradu, u konferencijskoj sali Aero kluba, održana je završna konferencija projekta "Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi" kojoj je prisustvovao veliki broj učesnika iz sudova, javnih tužilaštava, advokature, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Ministarstva pravde Republike Srbije, kao i predstavnici nevladinih organizacija.


Osnovna obuka medijatora

Imamo veliko zadovoljstvo da vas obavestimo da će nakon još jedne uspešne obuke Forum sudija Srbije organizovati još jednu Osnovnu obuku za posrednike – medijatore. Osnovna obuka će se sprovesti u pet radnih dana i biće održana 02, 03, 04, 05. i 07. marta 2022.godine u Beogradu, a sve u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednike („Službeni glasnik RS“, BR.146/14). Obuka će se sprovoditi u periodu od 13 do 18 časova.


Fantomske firme na lažnim adresama

Poznata situacija, u komšiluku je registrovana kompanija, a imate utisak da nikada niste sreli bilo koga kome je ta kompanija poznata ili za nju radi?


Presuda bez održavanja ročišta u sporu male vrednosti

Na sajtu Otvorena vrata pravosuđa možete pogledati blog koleginice Dragane Marčetić, sudije Višeg suda u Beogradu i člana Foruma sudija Srbije.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI