Forum sudija Srbije uspešno je realizovao projekat „Online suđenje – prednosti suđenja na daljinu“, uz podršku Fonda za regionalno partnerstvo Kraljevine Holandije (NFRP-MATRA).

Vebinar - sajt

Glavni problemi srpskog pravosuđa su skupa i dugotrajna suđenja prouzrokovana, između ostalog, i nemogućnošću da se obezbedi prisustvo svih potrebnih lica na suđenjima. Većina država EU ima zakonodavni okvir koji predviđa široke mogućnosti korišćenja interneta u funkcionisanju suda, kao i mogućnost da se vode onlajn suđenja koja utiču na efikasnost i troškove sudskih postupaka. Za razliku od njih, Republika Srbija nema jasnu relevantnu zakonsku regulativu, nema razvijene softverske programe koji bi udovoljili zahtevima za sprovođenje pravnih i odgovarajućih onlajn suđenja i nema profesionalnu inicijativu za promenu trenutne situacije. Imajući u vidu da je trenutna pandemija skrenula pažnju na značaj mogućnosti korišćenja relevantnih programa u sudskim postupcima, smatrali smo da je ovo najpovoljniji trenutak za pokretanje inicijative za promenu važećeg zakonodavstva, odnosno za detaljniju zakonsku regulativu upotrebe takvih softvera u sudskim postupcima, ali i za motivisanje sudija i tužilaca u tom smeru, kao i njihovu obuku o onlajn radu.

Prikupljeni podaci iz Analize, kao i zaključci sa debata su bili osnov za realizaciju vebinara na temu suđenja na daljinu, koji možete pogledati na linku: http://forumsudija.org.rs/sudjenje-na-daljinu, Za gledanje vebinara je potrebna vrlo jednostavna registracija. 

Kao rezultat projekta su realizovane debate na temu prednosti i mane suđenja na daljinu, kao i Analiza domaćeg i međunarodnog zakonodavnog okvira i prakse. Izdata je monografija “Suđenje na daljinu – pravni okvir i praksa” koji možete preuzeti na linku

VEBINARU MOŽETE PRISTUPITI NA SLEDEĆEM LINKU:  http://forumsudija.org.rs/sudjenje-na-daljinu

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI