Форум судија Србије успешно је реализовао пројекaт „Онлине суђење – предности суђења на даљину“, уз подршку Фонда за регионално партнерство Краљевине Холандије (НФРП-МАТРА).

Vebinar - sajt

Главни проблеми српског правосуђа су скупа и дуготрајна суђења проузрокована, између осталог, и немогућношћу да се обезбеди присуство свих потребних лица на суђењима. Већина држава ЕУ има законодавни оквир који предвиђа широке могућности коришћења интернета у функционисању суда, као и могућност да се воде онллајн суђења која утичу на ефикасност и трошкове судских поступака. За разлику од њих, Република Србија нема јасну релевантну законску регулативу, нема развијене софтверске програме који би удовољили захтевима за спровођење правних и одговарајућих онллајн суђења и нема професионалнну иницијативу за промену тренутне ситуације. Имајући у виду да је тренутна пандемија скренула пажњу на значај могућности коришћења релевантних програма у судским поступцима, сматрали смо да је ово најповољнији тренутак за покретање иницијативе за промену важећег законодавства, односно за детаљнију законску регулативу употребе таквих софтвера у судским поступцима, али и за мотивисање судија и тужилаца у том смеру, као и њихову обуку о онллајн раду.

Прикупљени подаци из Анализе, као и закључци са дебата су били основ за реализацију вебинара на тему суђења на даљину, који можете погледати на линку: http://forumsudija.org.rs/sudjenje-na-daljinu, За гледање вебинара је потребна врло једноставна регистрација.

Као резултат пројекта су реализоване дебате на тему предности и мане суђења на даљину, као и Анализа домаћег и међународног законодавног оквира и праксе. Издата је монографија “Суђење на даљину – правни оквир и пракса” који можете преузети на линку

ВЕБИНАРУ МОЖЕТЕ ПРИСТУПИТИ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ: http://forumsudija.org.rs/sudjenje-na-daljinu

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ