ФОРУМ СУДИЈА СРБИЈЕ ТРАЖИ ОД ВЛАДЕ ДА РАЗМОТРИ АРГУМЕНТЕ И ПРЕДУЗМЕ КОРАКЕ КОЈИ БИ ОСИГУРАЛИ ДА СУДИЈЕ БУДУ ПРАВЕДНО ПЛАЋЕНЕ ЗА СВОЈ РАД.

forum-sudija-head05.jpg

Форум судија Србије честита на формирању нове Владе Србије и оцењује да је дошло време да се отвори питање материјалног положаја судија. Упућен је позив Министарки правде за одржавање састанка овим поводом.

Обавезна службена одбрана је императив правичног суђења, у ланцу „окривљени – бранилац по службеној дужности – суђење“, али у том процесу постоји значајан диспаритет између накнаде коју добијају браниоци по службеној дужности у Србији и судије. Равнотежа између праведног суђења и адекватне компензације за судије и браниоце је кључна за правни систем, наводе у Форуму судија Србије и подвлаче да је апсурдно да држава плаћа 25 пута већи износ накнаде по сату браниоцу, у односу на судију који ради 100 пута тежи посао.

„Примера ради, у ситуацији када се неко гони за кривично дело, за које се може изрећи казна затвора од осам година, за један започети сат се адвокату – браниоцу, одређеном по службеној дужности, исплати из буџета 24.750,00 динара. Ако узмемо просечну плату судије Основног суда, број радних дана и дужину радне недеље, долазимо до податка да судија на сат зарађује бруто 930 динара. Дакле, држава плаћа лице које брани окривљеног 25 пута мање од особе која доноси судску одлуку о постојању кривице. Да не дође до замене теза, не говоримо о томе да адвокати имају много, јер имају право на накнаду за службену одбрану, која се плаћа из буџета и то у износу од 50% од накнаде прописане адвокатском тарифом. Ми говоримо о томе колико ми имамо мало и да су наше плате за тежину и одговорност посла којим се бавимо веома ниске на платној лествици. Постављање адвоката који ће бранити окривљеног, а који није у могућности себи да приушти адвоката је гарант поштовања свих процесних права окривљеног. Службена одбрана је нужна у сваком демократском друштву и нико је не спори“, објашњава Небојша Ђуричић, председник УО Форума судија Србије.

У светлу ових проблема, Форум судија Србије апелује на Владу Републике Србије да размотри предочену ситуацију и предузме одговарајуће кораке како би се осигурала материјална правичност уз напомену да је преговарање потребно и када је реч о споразуму са ММФ-ом. Плата судије треба да буде у износу две просечне зараде у Србији, то је мининум стандарда Савета Европе.

“Плата судије не треба да се веже ни за чију вољу, већ да се држимо европских стандарда. У региону судије имају знатно веће плате, а ако се нешто не учини ова професија неће имати будућност. Примера ради, Јавни бележници имају у складу са тарифом право на накнаду трошкова и право на награду. Минимална награда за састављање јавнобележничког записа износи 9.000 динара. Ако упоредимо израду јавнобележничких записа са израдом пресуде, онда дођемо до закључка да судије које месечно израде 22 пресуде, колика им је прописана норма, онда је јасно да су наше зараде много мање чак и од јавних бележника. Са друге стране, судије поред израде одлука проводе време на припреми судјења као и на руковођење поступком на рочиштима. А, додаћу да нпр. касирка у маркету има већу плату од записничарке у суду”, истиче Ђуричић.

* Слична је ситуација и када се посматрају кривична дела из надлежности вишег суда. За службену одбрану закривично дело за које се може изрећи казна од десет година затвора за један започети сат исплаћује се 36.000,00динара. (половина од прописане тарифе). Ово је најнижи износ којим се исплаћује службена одбрана пред Вишим судовима. Највиши износ је 58.500,00 динара по започетом сату. Судија Вишег суда има незнатно већу плату од судије Основног суда и он зарађује око 1.250,00 динара нето.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ