FORUM SUDIJA SRBIJE TRAŽI OD VLADE DA RAZMOTRI ARGUMENTE I PREDUZME KORAKE KOJI BI OSIGURALI DA SUDIJE BUDU PRAVEDNO PLAĆENE ZA SVOJ RAD.

forum-sudija-head05.jpg

Forum sudija Srbije čestita na formiranju nove Vlade Srbije i ocenjuje da je došlo vreme da se otvori pitanje materijalnog položaja sudija. Upućen je poziv Ministarki pravde za održavanje sastanka ovim povodom.

Obavezna službena odbrana je imperativ pravičnog suđenja, u lancu „okrivljeni – branilac po službenoj dužnosti – suđenje“, ali u tom procesu postoji značajan disparitet između naknade koju dobijaju branioci po službenoj dužnosti u Srbiji i sudije. Ravnoteža između pravednog suđenja i adekvatne kompenzacije za sudije i branioce je ključna za pravni sistem, navode u Forumu sudija Srbije i podvlače da je apsurdno da država plaća 25 puta veći iznos naknade po satu braniocu, u odnosu na sudiju koji radi 100 puta teži posao.

„Primera radi, u situaciji kada se neko goni za krivično delo, za koje se može izreći kazna zatvora od osam godina, za jedan započeti sat se advokatu – braniocu, određenom po službenoj dužnosti, isplati iz budžeta 24.750,00 dinara. Ako uzmemo prosečnu platu sudije Osnovnog suda, broj radnih dana i dužinu radne nedelje, dolazimo do podatka da sudija na sat zarađuje bruto 930 dinara. Dakle, država plaća lice koje brani okrivljenog 25 puta manje od osobe koja donosi sudsku odluku o postojanju krivice. Da ne dođe do zamene teza, ne govorimo o tome da advokati imaju mnogo, jer imaju pravo na naknadu za službenu odbranu, koja se plaća iz budžeta i to u iznosu od 50% od naknade propisane advokatskom tarifom. Mi govorimo o tome koliko mi imamo malo i da su naše plate za težinu i odgovornost posla kojim se bavimo veoma niske na platnoj lestvici. Postavljanje advokata koji će braniti okrivljenog, a koji nije u mogućnosti sebi da priušti advokata je garant poštovanja svih procesnih prava okrivljenog. Službena odbrana je nužna u svakomdemokratskom društvu i niko je ne spori“, objašnjava Nebojša Đuričić, predsednik UO Foruma sudija Srbije.

U svetlu ovih problema, Forum sudija Srbije apeluje na Vladu Republike Srbije da razmotri predočenu situaciju i preduzme odgovarajuće korake kako bi se osigurala materijalna pravičnost uz napomenu da je pregovaranje potrebno i kada je reč o sporazumu sa MMF-om. Plata sudije treba da bude u iznosu dve prosečne zarade u Srbiji, to je mininum standarda Saveta Evrope.

“Plata sudije ne treba da se veže ni za čiju volju, već da se držimo evropskih standarda. U regionu sudije imaju znatno veće plate, a ako se nešto ne učini ova profesija neće imati budućnost. Primera radi, Javni beležnici imaju u skladu sa tarifom pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu. Minimalna nagrada za sastavljanje javnobeležničkog zapisa iznosi 9.000 dinara. Ako uporedimo izradu javnobeležničkih zapisa sa izradom presude, onda dođemo do zaključka da sudije koje mesečno izrade 22 presude, kolika im je propisana norma, onda je jasno da su naše zarade mnogo manje čak i od javnih beležnika. Sa druge strane, sudije pored izrade odluka provode vreme na pripremi sudjenja kao i na rukovođenje postupkom na ročištima. A, dodaću da npr. kasirka u marketu ima veću platu od zapisničarke u sudu”, ističe Đuričić.

* Slična je situacija i kada se posmatraju krivična dela iz nadležnosti višeg suda. Za službenu odbranu zakrivično delo za koje se može izreći kazna od deset godina zatvora za jedan započeti sat isplaćuje se 36.000,00dinara. (polovina od propisane tarife). Ovo je najniži iznos kojim se isplaćuje službena odbrana pred Višim sudovima. Najviši iznos je 58.500,00 dinara po započetom satu. Sudija Višeg suda ima neznatno veću platu od sudije Osnovnog suda i on zarađuje oko 1.250,00 dinara neto.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI