Ministarstvo pravde je aprila 2017. godine formiralo Radnu grupu za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Imajući u vidu da Postupak izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku nije okončan Forum sudija Srbije dostavio Ministarstvu pravde predlog izmena i dopuna ZPP- a.

51788903_1xxl.jpg

Predlog izmena i dopuna koji smo sačinili odnosi se na više od trideset članova Zakona o parničnom postupku za koje smatramo da treba da budu izmenjeni ili dopunjeni. Predlozi se odnose na odredbe koje regulišu pitanja punomoćja, delagacije nadležnosti, gubitka parnične sposobnosti tokom postupka, troškova postupka, posedbne revizije, parnice, postupanje suda nakon ukidanja odluke....

Prilikom sačinjavanja Predlog izmena i Dopuna zakona o parničnom postupku rukovodili smo se potrebom da se stvore bolji procesni uslovi kako bi sud postupao efikasnije a ujedno pružao kvalitetniju pravnu zaštitu. Okončanje postupka u razumnom roku kao element prava na pravično suđenje mora svima biti cilj, ali za to pored stručnih i odgovornih sudija, odgovarajućih uslova rada neophodna su i adekvatna zakonska rešenja.

Predlog možete preuzeti ovde

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI