Prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije kod odgovornosti po osnovu krivice ne sadrži pretpostavku krivice kakva danas postoji u pravnom sistemu Srbije i predviđena je članom 154 Zakona o obligacionim odnosima.

forum-sudija-head01.jpg

Udruženje SUPRAM i Forum sudija Srbije smatraju da je ovakvo, novo rešenje nepotrebno i štetno jer znači umanjenje do sada dostignutog stepena zaštite oštećenog, naročito u oblasti medicinskog prava.

Ukidanje pretpostavke krivice bi imalo nesagledivo loše posledice po pravnu zaštitu oštećenih, pa bi oštećeni pacijenti, kao tužioci bili primorani da dokazuju profesionalne greške, odnosno nepostupanje medicinskih profesionalaca u skladu sa medicinskim standardom, što bi za njih kao medicinske laike, bilo jako teško.

Čak i ukoliko bi drugim institutima pokušalo da se ublaži odsustvo pretpostavke krivice, to bi opet uvelo nesigurnost i procesnu nejednakost za stranke. Oštećeni se nalaze u znatno težoj procesnoj poziciji u odnosu na lekare i medicinske ustanove i uz postojanje ove pretpostavke, zbog proste činjenice da ne poznaju medicinu. Ukidanjem pretpostavke krivice pravna zaštita pacijenata u postupcima naknade štete zbog lekarske greške će biti dovedena u pitanje.

Otežano dokazivanje će, takođe, kompromitovatisudjenje u razumnom roku, a mogu se očekivati i postupci po ustavnim žalbama i pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Najzad, ova regresija u stepenupravne zaštite ove kategorije građanaodrazila bisei na procesno načelo formalne istine, koje je novim Zakonom o parničnom postupku pooštreno, štobi dodatno dovelo u pitanjesmislenostmedicinskih parnica i obeshrabrilo oštećene. U krajnjoj konsekvenci to bi moglo uroditi time da pacijenti posegnu za radnjama samozaštite, jer će izgubiti veru u rad pravosudnog sistema koji neće prepoznavati potrebe i specifičnosti ove grupe oštećenih.Osim toga, u ovoj vrsti parnica se, ukoliko bi se ukinula pretpostavka krivice, nikako ne bi moglo govoriti o jednakosti procesnih oružja, jer medicinski profesionalci imaju nemerljivo veća znanja i materijalne resurse od pacijenata.

Zbog svega navedenog, stav je Udruženja SUPRAM i Foruma sudija Srbije da odredbu člana 154 ZOO, koja uređuje pretpostavku krivice, ne treba ukidati, da ona treba da ostane neizmenjena i uključena u novi Građanski zakonik, kada su u pitanju parnice u oblasti medicinskog prava, odnosno slučajevi odgovornosti za greške u medicini.

Treba takođe razmisliti o zadržavanju pretpostavke krivice kao generalnog principa, u svakoj drugoj oblasti u kojoj odštetnu parnicu laik vodi protiv profesionalca, a ne samo u oblasti medicinskog prava.

Dodatni argument u prilog ovakvom stavu je da i drugi pravni sistemi priznaju posebnostpravnog položaja pacijenata kao oštećenih i, čak i kod brisanjapretpostavke krivice, posebno izuzimaju medicinske slučajeve zbog kompleksnosti i to unose u zakon ili u sudsku praksu. Međutim, kako kod nas sudska praksa, formalno, nije izvor prava, a osim toga podložna je promenama i dramatičnim zaokretima, mišljenja smo da član 154 ZOO svakako mora ostati deo našeg pravnog sistema.

Naš pravni sistem je, pak, kroz postojeće odredbe prednacrta Građanskog zakonika, na putu da dodatno oteža položaj strani koja u ovakvim parnicama predstavlja ugroženu stranu-pacijentu. Pacijent ne samo da je zdravstveno oštećen, već mu se stavlja i enorman teret dokazivanja, koji on, kao medicinski laik, teško može podneti.

Najzad, u zemljama u okruženju koje su pristupile Evropskoj uniji, kao što su recimo Slovenija i Hrvatska, pretpostavka krivice je opstala.

UDRUŽENjA PRAVNIKA ZA MEDICINSKO I ZDRAVSTVENO PRAVO SRBIJE – SUPRAM
www.supram.org.
udruzenjesupram@gmail.com
tel.: +381 11 361 3692
fax: +381 11 361 6102

FORUM SUDIJA SRBIJE
forum.sudija@gmail.com
facebook.com/forum.sudija.srbije/
mob. 060.70.42.213

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI