Saopštenje za javnost povodom diskusije pojedinih narodnih poslanika na sednici Narodne skupštine RS

Povodom diskusije pojedinih narodnih poslanika na sednici Narodne skupštine RS održane dana 21.10.2019. godine i 22.10.2019. godine. Forum sudija Srbije smatra da je neprimereno direktno imenovanje i vređanje sudija, kao i članova Visokog saveta sudstva povodom predmeta odnosno funkcije koju vrše.


Nezavisnost se brani i u Vršcu!

Forum sudija Srbije oštro osuđuje medisku kampanju koja se proteklih desetak dana vodi u lokalnim medijima protiv sudija građanskog odeljenja Osnovnog suda u Vršcu.


Saopštenje za javnost povodom blokade Vrhovnog Kasacionog suda, Privrednog Apelacionog suda, Upravnog suda i Apelacionog suda u Beogradu

Forum sudija Srbije oštro protestvuje povodom događaja koji su se odigrali dana 25.03.2019. godine u periodu od 14.00 do 16.30 časova ispred zgrade suda u Nemanjinoj broj 9.


SUPRAM i Forum sudija Srbije uputili su Odboru za zdravlje i porodicu i Zakonodavnom odboru Narodne skupštine primedbu i predlog za amandman na predlog Zakona o zdravstvenom osiguranju

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije – SUPRAM i Forum sudija Srbije uputili su Odboru za zdravlje i porodicu i Zakonodavnom odboru Narodne skupštine primedbu i predlog za amandman na član 131, stav 1, tačka 4), podtačka 5) predloga Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim je predlaženo da osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje plaćaju delimično učešće u troškovima lečenja ukoliko obole od neke od bolesti za koju se sprovode obavezni preventivni pregledi, ako se ne odazovu na preventivni pregled.
Ovo bi predstavljalo posredno propisanu sankciju za osigurana lica i to plaćanjem 35% od iznosa cene tretmana.


Saopštenje za javnost Foruma sudija Srbije povodom Predloga izmene zakona o parničnom postupku iz novembra 2018. godine

Ministarstvo pravde je aprila 2017. godine formiralo Radnu grupu za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Imajući u vidu da Postupak izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku nije okončan Forum sudija Srbije dostavio Ministarstvu pravde predlog izmena i dopuna ZPP- a.

Predlog izmena i dopuna koji smo sačinili odnosi se na više od trideset članova Zakona o parničnom postupku za koje smatramo da treba da budu izmenjeni ili dopunjeni. Predlozi se odnose na odredbe koje regulišu pitanja punomoćja, delagacije nadležnosti, gubitka parnične sposobnosti tokom postupka, troškova postupka, posedbne revizije, parnice, postupanje suda nakon ukidanja odluke....


Saopštenje Foruma sudija Srbije povodom događaja koji su obeležili ustavnu debatu tokom februara 2018. godine

Forum sudija Srbije smatra da Ustav Republike Srbije koji postavlja i održava temelje demokratije naše države i omogućava uravnoteženu distribuciju vlasti i moći, treba da bude u istim maniru i izmenjen, u duhu tolerancije, razmene mišljenja svih zainteresovanih učesnika i javnosti i usvajanjem kroz slobodnu debatu najboljih pravnih principa demokratije, u korist svih građanki i građana Republike Srbije.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI