SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Veliku pažnju ne samo stručne već i najšire javnosti privukla su brojna medijska izveštavanja koja za temu imaju dešavanja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu a koja su usledila nakon izmene godišnjeg rasporeda poslova za 2023. godinu. Kao što je javnost imala priliku da se upozna dve zamenice Višeg javnog tužioca u Beogradu raspoređene iz Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije u prvostepeno odeljenje Višeg javnog tužilaštva i to neposredno nakon hapšenja osumnjičenih u predmetima visoke korupcije vezane za JP "EPS".

Forum sudija Srbije, kao strukovno udruženje sudija, smatra da je potrebno da se povodom ovih dešavanja obrati javnosti.


Predlog za unapređenje materijalnog položaja sudija

Nakon usvajanja izmene Ustava Republike Srbije očekuje nas usklađivanje seta pravosudnih zakona sa novim odredbama Ustava koje se odnose na pravosuđe. Predstojeće izmena zakona su dobra prilika da se izmene zakoni i u pogledu drugih važnih pitanja. Od načina na koji se budu formulisala zakonska rešenja zavisi će i da li će se ostvariti i svrha Ustavne reforme u oblasti pravosuđa.
U predstojećem periodu upoznaćemo javnost sa predlozima Foruma sudija Srbije koji se tiču položaja sudija: Obom prilikom želeli bi smo da upoznamo javnost sa predlozima koji se tiču materijalnog položaja sudija.


Saopštenje za javnost povodom diskusije pojedinih narodnih poslanika na sednici Narodne skupštine RS

Povodom diskusije pojedinih narodnih poslanika na sednici Narodne skupštine RS održane dana 21.10.2019. godine i 22.10.2019. godine. Forum sudija Srbije smatra da je neprimereno direktno imenovanje i vređanje sudija, kao i članova Visokog saveta sudstva povodom predmeta odnosno funkcije koju vrše.


Nezavisnost se brani i u Vršcu!

Forum sudija Srbije oštro osuđuje medisku kampanju koja se proteklih desetak dana vodi u lokalnim medijima protiv sudija građanskog odeljenja Osnovnog suda u Vršcu.


Saopštenje za javnost povodom blokade Vrhovnog Kasacionog suda, Privrednog Apelacionog suda, Upravnog suda i Apelacionog suda u Beogradu

Forum sudija Srbije oštro protestvuje povodom događaja koji su se odigrali dana 25.03.2019. godine u periodu od 14.00 do 16.30 časova ispred zgrade suda u Nemanjinoj broj 9.


SUPRAM i Forum sudija Srbije uputili su Odboru za zdravlje i porodicu i Zakonodavnom odboru Narodne skupštine primedbu i predlog za amandman na predlog Zakona o zdravstvenom osiguranju

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije – SUPRAM i Forum sudija Srbije uputili su Odboru za zdravlje i porodicu i Zakonodavnom odboru Narodne skupštine primedbu i predlog za amandman na član 131, stav 1, tačka 4), podtačka 5) predloga Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim je predlaženo da osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje plaćaju delimično učešće u troškovima lečenja ukoliko obole od neke od bolesti za koju se sprovode obavezni preventivni pregledi, ako se ne odazovu na preventivni pregled.
Ovo bi predstavljalo posredno propisanu sankciju za osigurana lica i to plaćanjem 35% od iznosa cene tretmana.


IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI