Pravosudna akademija je 15. i 16. juna 2023. godine, u saradnji sa Forumom sudija Srbije, u sali Apelacionog suda u Novom Sadu organizovala radionicu za korisnike početne obuke na temu: „Medijacija kao alternativan način rešavanja sporova“.

Obuka medijacija Novi Sad 1

Cilj ove radionice jeste predstaviti pojam i značaj medijacije u sudskim postupcima i osnove Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, kao i potrebne veštine koje sudija treba da poseduje da bi uputio stranke na medijaciju, ali i prepoznati koji su predmeti medijabilni, a koji to nisu.

Teme koje su obrađene na radionici su:

  • Alternativni načini rešavanja sporova, razlika između medijacije i tradicionalnog načina rešavanja sporova;
  • Medijacija: principi, prednosti i ograničenja;
  • Interesno pregovaranje i njegova primena u postupku medijacije;
  • Uticaj medijacije na tok sudskog postupka;
  • Postupak medijacije i njegove faze, uloga treće strane;
  • Identifikacija i odabir slučajeva podobnih za medijaciju;
  • Način upućivanja na medijaciju;
  • Simulacija upućivanja stranaka na postupak medijacije tokom ročišta;
  • Potrebne veštine sudija koji upućuju predmete na medijaciju.

Predavači na ovoj radionici bili su Nebojša Đuričić sudija Višeg suda u Beogradu, i korisnice početne obuke sa položenim završnim ispitom Milica Jovanović i Mina Vulić.

IZDVAJAMO

SAOPŠTENJA

VESTI