Mинистарство правде je априла 2017. године формирало Радну групу за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку. Имајући у виду да Поступак измена и допуна Закона о парничном поступку није окончан Форум судија Србије доставио Министарству правде предлог измена и допуна ЗПП- а.

51788903_1xxl.jpg

Предлог измена и допуна који смо сачинили односи се на више од тридесет чланова Закона о парничном поступку за које сматрамо да треба да буду измењени или допуњени. Предлози се односе на одредбе које регулишу питања пуномоћја, делагацијe надлежности, губитка парничне способности током поступка, трошкова поступка, поседбне ревизије, парнице, поступање суда након укидања одлуке....

Приликом сачињавања Предлог измена и Допуна закона о парничном поступку руководили смо се потребом да се створе бољи процесни услови како би суд поступао ефикасније а уједно пружао квалитетнију правну заштиту. Окончање поступка у разумном року као елемент права на правично суђење мора свима бити циљ, али за то поред стручних и одговорних судија, одговарајућих услова рада неопходна су и адекватна законска решења.

Предлог можете преузети овде

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ