Није тешко бити у праву - медијација у потрошачким споровима

На сајту Отворена врата правосуђа текст је написао Немања Рилке, судијски помоћник у Основном суду у Сомбору и члан Форума судија Србије.


Откуд сада треба да платим и судске таксе?

На сајту Отворена врата правосуђа текст је написала Ана Бурић, судија Основног суда у Новом Саду и члан Форума судија Србије.


Желим да дам отказ, која су моја права?

На сајту Отворена врата правосуђа текст је написала Јелена Јанковић, судија Основног суда у Крагујевцу, председник Одељења за радне спорове и члан Форума судија Србије.


Стручно усавршавање медијатора одржано у Сомбору

Настављамо активности у оквиру пројекта Постигни договор, реши спор.


Позив на основну обуку медијатора у Крушевцу

Програм обуке обухвата теме као што су: појам медијације, начела медијације, фазе медијације, вештине активног слушања, вештине идентификовања тачака конфликта, вештина преговарања… и низ практичних вежби.


Позив на основну обуку медијатора у Београду

Програм обуке обухвата теме као што су: појам медијације, начела медијације, фазе медијације, вештине активног слушања, вештине идентификовања тачака конфликта, вештина преговарања… и низ практичних вежби.


ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ