Саопштење за јавност поводом коментарисања рада судија у неправоснажно окончаном предмету

52414187_1xxl.jpg

Форум судијa Србиje изрaжaвa зaбринутoст збoг све чешће праксе да медији, елктронски штампани, али и бројни интернет портали веома селективно коментаришу неправноснажне пресуде, у којима поступак по жалби није окончан и предмет није решен. Оваква пракса је опасна јер оставља отворен простор да овакво поншање постане манир сваке странке, која, незадовољна судском одлуком, уместо да уложи жалбу, и сачека одлуку вишег суда, који се по закону стара да пресуда буде законита и прведана, се обраћа медијима, који својим извештавњем настављају суђење, али не међу странкама, већ се на оптуженичку клупу именом и презименом постављају судију. Поједини телевизијски студији се претварају у у „крње“ суднице, а извештавање у штампаних медија не ретко личи на фалсикфиковане судске списе и то све у потрази за сензацијом, што нема никакве ве везе са објективним и професиноланим медијским извештавњем. Форум такође сматра да је крајње опасно да се простор у медијима да је само појединачим странама у спору, што по правилу доводи до додтаних заблуда у јавности.

Форум судија Србије посебно упозороава на опасност медијског коментарисања неправноснажних одлука судова у породичним споровима, а нарочито у оним споровима који се тичу старатељства над малолетном децом. У овим поступцима суд је дужан не само да води рачуна о интересима парничних странака, родитеља, већ има посебну обавезу да се стара о најбољем интересу детата. У овим споровима је искључена јавност, између осталог ради заштите инетреса малолетне деце, тако да изношење околности случаја пре правноснажног окончања поступка, не само да се покушава извршити утицај на суд, већ се и интерес малолетне деце компромитује и доведи у питање.

Сматрамо да је обавеза новинарства да јавност обавести непристрасно о одређеној судској одлуци уколико је она правноснажна и у интересу обавештавања јавности. Судска одлука, била правоснажна или не се мора пренети у целости, у контексту свих изведених доказа, а не само делимично и претенциозно.

Форум судија Србије апелује на медије, да не преносе суђење из судница у телевизијске студије и новинске ступце, и да у свом раду поступају савесно, поштујући право јавности да буде информисана, али никако у супротности са основним начелима, коментарисањем неправноснажних судских одлука, водећи рачуна о заштити малолетних лица, искључење јавности из породичних предмета у циљу заштите деце и приватности породичног живота, те право судије да, кроз одлуку, искаже свој правни став и мишљење о спору у коме поступа.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ