52414187_1xxl.jpg

У оквиру годишњег саветовања судија "Судијски дани 2016." које се традиционално организује у Врњачкој Бањи дана 10.10.2016.године представљен је Форум судија Србије. 

Представљању Форума присуствовале су судије које су се упознале са циљевима, сврхом и досадашњим активностима Форума.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ