Судије Вишег и Основног суда у Сомбору имале су прилику да се упознају са циљевима и активностима Форума судија Србије. Присутнима се обратио председник управног одбора Небојша Ђуричић и истакао да ће Форум судија Србије, у предложити измене Закона о парничном поступку ради његове ефикасније и ефективније примене. Поновљен је став да се одредба члан 294 став 2 треба избрисати као и да треба унификовати одредбе о судској достави у свим процесним законима.

Sud u Somboru

У погледу вредновања рада судија поновљен је став да је нужно обезбедити да судије месечне извештаје добијају израђене у складу са Правилником који регулише поступак и начин вредновања судија и председника судa, те да је Форум судија Србије пре више од годину дана упутио предлог да се АВП програми ускладе са наведеним правилнником.

Када је у питању избор и напредовање судија нужно је у предстојећим уставној реформи обезбедити јасне, објективне и унапред прописане критеријуме који би довели до избора стручних, одговорних и носилаца судијске функције. У самом поступку избора и напредовања нужно је обезбедити и право на правни лек.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ