ДА ЛИ ЋЕ СЕ МИНИСТАР ПРАВДЕ У НОВОЈ ВЛАДИ СРБИЈЕ БАВИТИ МАТЕРИЈАЛНИМ ПОЛОЖАЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРАВОСУЂУ? Гаранција независности судства, као важног сегмента стабилности друштва и као гране власти, уз могућност да запослени из правосуђа могу да живе достојанствено од своје плате, јер немају алтернативу да се баве другим пословима, изузетно је важно питање за будућег Министра српског правосуђа, у новој Влади Србије. „Судије треба да су мотивисане, јер је на њима изузетно велика одговорност и терет свих одлука које доносе, а грађани да не сумњају у своје права на правично суђење. Сви знамо да правичност и стручност штити независност судија“, поручује Небојша Ђуричић, председник Управног одбора Форума судија Србије.

Palata pravde

Садашњим зарадама, како су пројектоване у буџету, не могу се задовољити потребе породице судије, да се обезбеди њихов адекватан положај у друштву у складу са њиховом функцијом. Исхрана чланова домаћинства, хигијена, комуналије, трошкови најма стана или кредита за стан, трошка аутомобила у висини рате за куповину, па и здравствени трошкови који су неопходни, сигурно нису адекватни заради коју већина судија остварује.

„Иако је Закон о судијама измењен скоро, нама проблеми тиме нису решени. Будући да се очекује нови аранжман са ММФ очекујемо да и наше плате буду део тога. Сматрамо да би основница плате судије требало ставити у однос са просечном зарадом, са једне стране, и са просечном потрошачком корпом, уз прецизирање методологије на основу које ће се тачно радити обрачун. Само се на тај начин може испоштовати одредба члана 4 Закона о судијама која гарантује плату у складу са достојанством судијске функције и која је гарант његове независности и сигурности његове породице. Судије не могу обављати друге послове. Плате судија су гарант спречавања непримереног утицаја и висина зарада посредно утиче и на квалитет судијског кадра. Адекватном платом привући ћемо квалитетан кадар у правосуђе “, објашњава Ђуричић.

Судије из региона и запослени у њиховом правосуђу имају веће плате. Бројни међународни документи говоре о платама и накнадама судија кроз питање њихове независности, непристрасности и интегритета, па се у Европској повељи о статусу судија са меморандумом и објашњењем које је донео Савет Европе, Стразбур, 8. - 10. јула 1998. наводи да судије које обављају судијске функције у професионалном својству имају право на накнаду, чији је ниво одређен тако да их штити од притисака који имају за циљ да утичу на њихове одлуке и уопште на њихово понашање у оквиру њихове надлежности, чиме се нарушава њихова независност и непристрасност.

Форум судија Србије предлаже предлаже измену Закона о судијама и то чл. 41 став 4 тако да тај став гласи: „Основица за обрачун и исплату плата судије утврђује се Законом о буџету, али тако да тај износ основице не може бити нижи од износа који омогућава да плата судије у првој платној групи буде у висини двоструке просечне зараде у РС према последњим познатим статистичким месечним подацима“.

Такође, да се у Закону о судијама дода члан 41а који би гласио: „Уколико судија обавља судијску функцију дуже од десет година у суду истог ранга и остварује резултате рада у домену квантитета који се мере као изузетно успешни, прелази у наредну платну групу по којој се рачуна његова зарада. Уколико и наредних 10 година остварију исте резултате прелази у наредну платну групу, а након протека наредних 10 година у следећу платну групу“.

Форум судија Србије сматра да плате судија прекршајних судова треба изједначити са платама судија основних судова. Због тога ФСС предлаже измену Закона о судијама чл.42 - одредбе о платним групама судија и то тако што би, у исту прву платну групу биле разврстане судије прекршајних и основних судова.

За додатне информације можете нас контактирати на 060 70 42 213 или на forum.sudija@gmail.com

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ