У оквиру Форума судија Србије формиране су секције за поједине области права у циљу праћења прописа, судске праксе и организовања едукативних и промотивних активности у овим областима:

 

СЕКЦИЈА ЗА ГРАЂАНСКО ПРАВО ПРАВО
Координатор Снежана Марјановић, судија Првог основног суда у Београду
Контакт: gradjansko@forumsudija.org.rs

СЕКЦИЈА ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Координатор Весна Филиповић, судија Апелационог суда у Београду
Контакт: medijacija-adr@forumsudija.org.rs

СЕКЦИЈА ЗА КРИВИЧНО ПРАВО
Координатор Ивана Миловановић, судија Основног суда у Нишу
Контакт: krivicno@forumsudija.org.rs

СЕКЦИЈА ЗА ПОРОДИЧНО ПРАВО
Координатор Тања Павловић Недељковић, судија Апелационог суда у Крагујевцу
Контакт: porodicno@forumsudija.org.rs

СЕКЦИЈА ЗА МЕДИЦИНСКО ПРАВО
Координатор Драгана Марчетић, судија Вишег суда у Београди
Контакт: medicinsko@forumsudija.org.rs

 

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ