Форум судија Србије сматра да Устав Републике Србије који поставља и одржава темеље демократије наше државе и омогућава уравнотежену дистрибуцију власти и моћи, треба да буде у истим маниру и измењен, у духу толеранције, размене мишљења свих заинтересованих учесника и јавности и усвајањем кроз слободну дебату најбољих правних принципа демократије, у корист свих грађанки и грађана Републике Србије.

Logo forum

Имајући у виду дешавања која су предходила овом саопштењу, Форум судија Србија изражава забринутост, с обзиром на начин на који тече дебата поводом Уставних амандмана на Устав Републике Србије.

Чињеница да је Република Србија у предходном периоду урадила много на свом путу да постане пуноправна чланица Европске Уније, говори у прилог томе да не би било целисходно игнорисати демократске тековине правних система држава чланица Европске уније, чији члан желимо да постанемо.

Форум судија Србије још једном истиче да се одржива уставна реформа мора одвијати узимајући у обзир мишљења свих заинтересованих страна. Према томе, национална расправа о питањима треба да добије апсолутни значај и да буде у контексту омогућавања свих заинтересованих страна да активно учествују у дебати и на тај начин доприносе променама које ће имати велики утицај на целокупно грађанство у наредном периоду. Не треба заборавити да је Устав Републике Србије, њен највиши правни акт. Измена Устава треба да се спроведе на начин који решава проблеме са којима се суочавају грађани Републике Србије, на посредан или непосредан начин и олакшава остваривање њихових колективних националних аспирација.

Форум судија Србије, позива све заинтересоване стране да се активно укључе у процес измене Устава Републике Србије, јер се само заједничким снагама и међусобним разумевањем у духу толеранције и размене мишљења, може побољшати и унапредити процес уставне реформе.

ИЗДВАЈАМО

САОПШТЕЊА

ВЕСТИ